Ontwerpbesluit AMvB Herzieningswet

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft het ontwerpbesluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is de al eerder aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Herzieningswet.

De VTW is geschrokken door het oerwoud aan nieuwe regels die de minsiter hiermee aan de sector oplegt. Voor meer informatie en onze correspondentie met het ministerie en de woordvoerders in de Tweede Kamer, verwijzen wij graag naar onze website: http://www.vtw.nl/15/738/ontwerpbesluit-amvb-bij-herzieningswet-naar-de-tweede-kamer.html

 


Terug