Congres over de Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is nu ruim één jaar van kracht. Er valt al het nodige te melden over de ontwikkeling van de handhavingspraktijk, over oordelen van de rechter over de WNT en over de eerste effecten op de arbeidsmarkt. Ook is recentelijk de WNT II in werking getreden en is inmiddels een derde grote wijziging van de WNT – WNT III – aangekondigd. Deze ontwikkelingen roepen de nodige vragen en discussiepunten op.

Het voorgaande geeft Stibbe aanleiding om een congres over de WNT te organiseren. Dit congres zal plaatsvinden op ons kantoor op donderdag 12 maart 2015 van 12.15 uur tot 17.00 uur. Doel van het congres is om het eerste jaar van de WNT te evalueren en te bespreken hoe deze wet nu in de praktijk werkt. Tevens wordt op basis daarvan de blik vooruit gericht. Tijdens het congres worden korte lezingen gegeven door deskundige sprekers van binnen en buiten Stibbe. Ook bestaat er alle ruimte voor discussie en vragen.

Het precieze programma treft u op onze website aan. Graag nodigen wij u uit voor dit congres. Deelname is gratis (maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar). Indien u wilt deelnemen kunt u zich vóór vrijdag 27 februari 2015 aanmelden via seminar@stibbe.com.


Terug