Interview Gerard Bakker, MVGM Woningmanagement

MVGM Woningmanagement verhuurt en beheert maar liefst 50.000 woningen, appartementen en garages in Nederland. Zo’n 10 tot 12% daarvan is eigendom van een woningcorporatie. Sinds 1 januari beheert de organisatie 5.500 woningen en 700 overige eenheden die afkomstig zijn uit de portefeuille van Vestia.

Behoefte aan efficiency
“Er is in de corporatiesector een toenemende behoefte aan efficiënt vastgoedbeheer”, zegt Gerard Bakker, directeur van MVGM Woningmanagement. “Het beheer van - een deel van - de portefeuille uitbesteden aan een commerciële vastgoedpartij is een keuze die steeds vaker wordt gemaakt door corporaties in heel Nederland.” MVGM Woningmanagement, waaraan hij sinds 2012 leiding geeft, neemt in dergelijke gevallen het volledige property management over, waaronder dagelijkse processen zoals huurincasso, reparatieverzoeken, crediteuren- en huuradministratie, servicekosten en rapportage.

Bakker: “Het kostenaspect is zonder twijfel de belangrijkste overweging om voor ons te kiezen. Soms is een corporatie daar ook toe genoodzaakt door de aanwezigheid van niet-DAEB activiteiten binnen de portefeuille.” Hij onderstreept nadrukkelijk dat er geen sprake is van een gebrek aan vaardigheden bij de meeste corporaties. “De sector heeft de afgelopen jaren helaas aanhoudend op een negatieve manier in de publieke belangstelling gestaan. Dat is zeer onterecht. Laten we niet vergeten dat er in Nederland zo’n 400 corporaties zijn die het hartstikke goed doen.”

Bijdrage aan leefbaarheid
“Corporaties hebben naast het optimaal beheren van hun vastgoed natuurlijk nog een andere belangrijke taak: het bijdragen aan leefbaarheid in de wijken”, zegt Bakker. “Als sterk lokaal en regionaal georiënteerde organisaties is hun directe betrokkenheid bij het reilen en zeilen in zo’n wijk natuurlijk groot. Voor commerciële partijen, die in een buurt meestal geïsoleerde complexen beheren, is die betrokkenheid vaak anders. Omdat wij het belang van leefbaarheid en zorgvuldig buurtbeheer nadrukkelijk onderstrepen kiezen we ervoor op onze eigen manier invulling te geven aan de rol de normaal gesproken door de corporatie, bijvoorbeeld in de vorm van een huismeester, wordt ingevuld.” De belangrijkste troef die zijn onderneming in dit opzicht heeft is het actief gebruik van een plaatselijk netwerk. “Aangezien wij niet de rol van traditionele huismeester uitoefenen op plekken waar we corporatiewoningen beheren, maar wel vinden dat onze taak zich niet beperkt tot bijvoorbeeld onderhoud of het innen van huurpenningen, hebben wij verschillende directe lijntjes met relevante partijen die een vinger aan de pols houden in de buurt. Zo weten we wat er speelt binnen een wijk, kunnen we ons beter verdiepen in eventuele huurdersproblematiek en zijn we in staat huurders optimaal te bedienen. Ik zie dat ook nadrukkelijk als onderdeel van onze opdracht.” Dat deze aanpak werkt blijkt uit de regelmatig gehouden huurdertevredenheidonderzoeken die door opdrachtgevers van MVGM worden uitgevoerd en zonder uitzondering zeer positieve resultaten laten zien. “Dat is voor ons een belangrijke barometer.”


Terug