Nieuwsbrief 21 juli 2023

Grens OOB-status wordt verhoogd

De grens voor de status van Organisatie van Openbaar Belang OOB-status wordt op zo kort mogelijke termijn verhoogd naar 10.000 verhuureenheden. Nu wordt deze status toegekend aan corporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden. Deze beslissing is mede tot stand gekomen naar aanleiding van onderzoek in opdracht van de VTW en Aedes.

Lees verder

Kom naar de VTW Regiobijeenkomst en ontdek de toekomst van de Nuinhofwijk!

Wonen Zuid staat voor een uitdagende taak - de integrale wijkaanpak van de historische spoorkolonie Nuinhofwijk uit 1919 in Nuth. Samen met belangrijke partners zoals de gemeente Beekdaelen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Monumentencommissie, Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg en bewoners(organisaties) hebben ze een ambitieus plan ontwikkeld voor deze unieke wijk. Op 31 augustus houdt de VTW samen met Wonen Zuid hier een bijeenkomst.

Lees verder

VTW heeft nieuw telefoonnummer

Per 18 juli heeft het kantoor van VTW een nieuw telefoonnummer! Ons oude nummer komt dan te vervallen. Bereik ons tijdens kantooruren op 085-0770 222. Natuurlijk kunt u ook mailen: bureau@vtw.nl.

Lees verder

Verbeterde waardering van corporatiebezit leidt tot stabielere investeringscondities

Corporaties werken voor de waardering van vastgoed met een wettelijk vastgesteld kader van een marktwaarde en een daarvan afgeleide beleidswaarde. Dit waarderingskader is in 2022 geëvalueerd. Op basis van die evaluatie zijn nu door het ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aedes verbeteringen uitgewerkt.

Lees verder

VTW Academie: opleidingsagenda september en oktober

Het opleidingsprogramma van de VTW Academie gaat in september weer volop van start. De onderstaande masterclass gaan de komende periode van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Klik op de specifieke masterclass voor meer informatie en schrijf u nog snel in! Op de website kunt u tevens het volledige programma voor het najaar vinden.

Lees verder

Gezonde koele buitenruimte in dichtbevolkte wijken - Richtlijnen en aanbevelingen voor koelteplekken

Klimaatverandering en het groeiende probleem van hittestress in steden hebben een negatief effect op de gezondheid van inwoners. Vooral in dichtbevolkte wijken is er weinig koelte te vinden in de buitenruimte. Om dit probleem aan te pakken en bewoners verkoeling te bieden, heeft de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Platform31 een rapport opgesteld met richtlijnen voor het creëren van koelteplekken. Deze richtlijnen zijn samengevat in een infographic.

Lees verder

Openbaar overzicht digitaliseringsopgaven van corporaties

De afdeling Datastandaarden van Aedes maakte een openbaar overzicht van actuele samenwerkingen rond digitalisering in de corporatiesector en de producten die daaruit zijn voortgekomen. Daarin zijn natuurlijk ook de producten die VTW hierop heeft ontwikkeld opgenomen: de werkgroep digitalisering, de Digimeter en de nieuwe masterclass Cybersecurity, privacy en ethiek.

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 17 juli 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht onder andere:

 • Zorgwekkende cijfers woningbouwopgave, wel toename harde plancapaciteit
 • De Jonge wil maximering huurverhogingen vrije sector verlengen
 • De Jonge: Ook demissionair door met woonbeleid
 • WSW past besluitvorming aan na opmerkingen Aw
 • Wijziging waardebepaling corporatiebezit kan invloed hebben op vermogenspositie
 • De Jonge wil kans beroep op achtervang WSW verkleinen
 • De Jonge praat Kamer bij over verduurzaming gebouwde omgeving
 • De Jonge verwacht dat Rijk zal bijspringen in Gnephoek
 • Minister roept gemeente op tot menselijke maat bij handhaving vakantieparken
 • Kabinet wil meer inzicht in dubieuze grondhandel
 • Jetten presenteert onderzoek naar split incentive zonnepanelen in huursector
 • De Jonge niet overtuigd van landelijk huurregister
 • De Jonge geeft inzicht in gevolgen migratie op woningmarkt
 • Minister in gesprek over huurverlaging bij intermediaire verhuur
 • Vastgoedmarkt: Wet betaalbare huur op losse schroeven door val kabinet
 • NRC: Regeling piekbelasters populair, al 200 aanmeldingen
 • FD: Projectontwikkelaars trekken trukendoos open
 • CBS: Daling aantal nieuwbouwwoningen
 • CBS: WOZ naar recordhoogte
Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 8 corporaties: Woningbelang, Woningstichting Heteren, DUWO, IJsseldal Wonen, Wonen Wittem, Rijswijk Wonen, Wold en Waard en Rondom Wonen. 

Lees verder