Nieuwsbrief 7 juli 2023

Interessante bijeenkomsten VTW augustus en september 2023

In agustus en september organiseert VTW twee interessante bijeenkomsten. Eén in Heerlen en één in Middelharnis. U bent van harte welkom. 

Lees verder

Nieuwe Podcast: VTW Actueel - in gesprek met Johan Conijn

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Johan Conijn, directeur woningcorporaties bij Finance Ideas, over de actualisatie van de financiele doorrekeningen van de Nationale Prestatieafspraken.

Lees verder

Nieuwe medewerker bij VTW

'Graag stel ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Pleuni Koopman, aangenaam! Sinds juli 2023 ben ik Senior Beleidsmedewerker Communicatie en Public Affairs bij de VTW. Ik ben net begonnen en deze nieuwsbrief is de eerste communicatie-uiting waaraan ik heb mogen werken.'

Lees verder

Save the date: de ALV's in 2024

Houd vrij in uw agenda: de data voor de Algemene Ledenvergaderingen van de VTW in 2024 zijn bekend.

Lees verder

Toezicht op lokale netwerken in het sociaal domein: hoe doe je dat?

Corporaties werken vaak samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot gemeente) om bewoners een prettig en veilig thuis te kunnen (blijven) bieden. Maar hoe houdt een raad van commissarissen toezicht op die lokale netwerken? Zonder toezicht op toezicht te stapelen. Dat onderzochten Patrick Kenis en Cor van Montfort van de Tilburg University in samenwerking met Aedes, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Lees verder

Aedes steunt oproep om sociaal minimum en huurtoeslag te verhogen

Verhoog het sociaal minimum om te voorkomen dat mensen de komende jaren geld tekortkomen. Dat kan via het minimumloon, de bijstand en de huurtoeslag. Dat adviseert een commissie aan minister Schouten van Armoedebeleid. Aedes steunt de oproep: ‘De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen om mensen een goed bestaansminimum te bieden. Ook veel huurders van corporatiewoningen hebben moeite om rond te komen.'

Lees verder

Update Handreiking Prestatieafspraken

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Om op lokaal niveau goede afspraken te maken en te onderhouden is de handreiking prestatieafspraken ontwikkeld. Daarvan is nu een update beschikbaar.

Lees verder

Corporaties moeten bijdragen aan gezondheid en welzijn van bewoners

Het gaat niet goed met de gezondheid en het welzijn van huurders van corporatiewoningen in kwetsbare wijken. De oorzaken liggen voor een belangrijk deel in bestaanszekerheid en leefomgeving. Woningcorporaties kunnen bijdragen aan een kentering. En dat willen zij ook. ‘Welzijn en gezondheid van huurders horen in het hart van de missie van corporaties.’ Zo betogen zes prominente volkshuisvesters in het manifest ‘Stenen én mensen’. Ze roepen andere corporaties en maatschappelijke partners op mee te helpen de kentering daadwerkelijk tot stand te brengen.

Lees verder

Verkoop onder voorwaarden door woningcorporaties - Ervaringen met instrumenten voor betaalbare koop

Door middel van verkoop onder voorwaarden kunnen woningcorporaties specifieke doelgroepen een betaalbare koopwoning aanbieden. Deze publicatie verkent de ervaringen van woningcorporaties met vijf instrumenten hiervoor: Koop Goedkoop, KoopGarant, KoopStart, Kopen naar Wens en Slimmer Kopen. De publicatie geeft inzicht in de mogelijkheden van de verschillende instrumenten voor verkoop onder voorwaarden en helpt woningcorporaties om hiermee aan de slag te gaan.

Lees verder

VTW Academie: Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC

Als RvC dient u in dialoog te gaan met belanghebbende partijen, maar wie zijn nu die betrokkenen? Door wie wordt dat bepaald en hoe dient die dialoog er dan uit te zien? Hoe houdt u als RvC toezicht op het proces van tegenstrijdige belangen en de kwaliteit van de relatie tussen de bestuurder en belanghouders? Het is meer dan ooit van belang dat commissarissen in verbinding staan met buiten. Zeker met het oog op de maatschappelijke opdracht van woningcorporaties, die een steeds belangrijkere positie inneemt in het ondernemen, is dit een onmisbare factor binnen uw RvC.

Lees verder

Online colleges: goed idee in de zomer

Naast de fysieke masterclasses, biedt de VTW academie u (samen met de Academie voor Toezichthouders en Commissarissen) diverse online colleges aan. Dit zijn compacte programma’s rondom thematieken die er spelen binnen woningcorporaties, maar ook op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Ze bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. Misschien wel deze zomer?

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 3 juli 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht onder andere: Kamer stemt in met afgezwakte herziening Huisvestingswet, Kamer wil geen uitstel boetemodel slechte energielabels, Kamervragen over corporatiebestuurders met eigen vastgoed, brede herziening woningmarkt op tafel bij herziening toeslagenstelsel, kabinet maant Kamer tot spoed met vereenvoudiging huurtoeslag, De Jonge ziet mogelijkheden in transformatie vakantieparken naar woonwijken, De Jonge wil beter zicht op huisvesting ouderen, De Jonge: Verduurzaming steeds vaker onderdeel van hypotheek, De Jonge onderzoekt herziening toezicht op energielabels, De Jonge verwacht voldoende animo voor subsidie intergenerationeel wonen, geen verrassingen bij stemmingen moties ruimtelijke ordening, PvdA-motie energiearmoede met algemene stemmen aangenomen, Kamercommissie wil actualisatie planningsbrief BZK, Van der Wal praat Kamer bij over stikstof, Wet woonplaatsbeginsel beschermd wonen jaar uitgesteld, De Jonge steggelt met overheden over oplopende kosten Omgevingswet, De Jonge beantwoordt vragen over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, groot onderzoek Volkskrant naar kansenkloof woningmarkt, Canadees vastgoedfonds verkoopt 6.900 appartementen, CBS: Meer flexwoningen, maar achterstand op doelstellingen, Independer: veel woningen vanaf 2030 onverhuurbaar, zorgen over haalbaarheid doelstellingen betaalbaarheid. 

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 9 vacature bij 8 corporaties: WOONopMAAT, Woningbelang, Woningstichting Heteren, DUWO, IJsseldal Wonen, Rijswijk Wonen, Wold en Waard en Rondom Wonen: 

Lees verder