e-NIEUWS augustus

Bodemprocedure over staffel / WNT

In de bodemprocedure die de VTW en een aantal leden hebben aangespannen tegen de Staat der Nederlanden inzake de "staffel" / WNT, heeft de landsadvocaat namens de minister voor Wonen een zogeheten Conclusie van Antwoord geschreven.

Lees verder

Interview Marga Bekker, voorzitter RvC bij woningcorporatie de Alliantie

Marga Bekker is toezichthouder in de zorg, in het onderwijs en in de sector volkshuisvesting. Ook is zij gelieerd partner van searchburau Duxnova. Zij heeft zich de afgelopen twee jaar in toenemende mate verbaasd over de triggers van de discussie rond toezicht in de corporatiesector. “Naar aanleiding van incidenten verschijnen er allerlei oppervlakkige onderzoekjes naar vermeende oorzaken, die echter weinig aandacht besteden aan de dagelijkse praktijk van het merendeel van de Raden van Commissarissen.”

Lees verder

Integriteitsscreening noodzakelijk!?

Het screenen van nieuwe toezichthouders op criteria in de Governancecode Woningcorporaties verbetert de kwaliteit van het toezicht. Maar in de praktijk blijkt dat bij de werving en selectie van toezichthouders de richtlijnen uit de Governancecode nogal breed worden geïnterpreteerd, zo constateren Ed Knoppert en Jan van Leeuwen van Bureau Registratie Integriteit Volkshuisvesting (Bureau Rein). ,,Zorg voor een onafhankelijke screening van de kandidaat en laat zien dat je de Governancecode serieus neemt'', adviseren ze.

Lees verder

"Balkenende-norm vergelijkt appels met peren"

Prof. mr. Roel Bekker schrijft in het tijdschrift 'Openbaar Bestuur' (juli 2013) dat het huidige loongebouw met het ministerssalaris als norm voor de publieke en (semi-)publieke sector niet voldoet.

Lees verder

Frequentie e-NIEUWS omhoog

Vanaf september zal de e-NIEUWS niet langer één keer per maand verschijnen, maar twee keer per maand.

Lees verder

12 september: De relatie tussen RvC, Bestuur en Accountant

Op 12 september organiseert Seminars op Maat (SOM) in samenwerking met de VTW een bijeenkomst over de relatie tussen de RvC, bestuur en accountant.

In juli zijn over de rol van de accountant een aantal artikelen verschenen in het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad.

Lees verder

9 oktober: Vanenburg Bestuurdersoverleg

Op 9 oktober vindt de 6e editie van Het Vanenburg Bestuurdersoverleg Woningcorporaties plaats in Kasteel De Vanenburg te Putten. Doel van het Vanenburg Bestuurdersoverleg is om de vernieuwingskracht van woningcorporaties aan te jagen en in bestuurlijke samenspraak te komen tot een concrete actieagenda in het kader van belangrijke maatschappelijke, economische, organisatorische en strategische vraagstukken.

 

Lees verder

11 oktober: Welke schaal is optimaal?

De VTW organiseert op vrijdagochtend 11 oktober in Zeist een discussiebijeenkomst onder de titel 'Welke schaal is optimaal?' De hoofdvraag is: wat pleit wel of niet voor een bepaalde schaal bij woningcorporaties.

Lees verder