Frequentie e-NIEUWS omhoog

Vanaf september zal de e-NIEUWS niet langer één keer per maand verschijnen, maar twee keer per maand.

De afgelopen maanden is gebleken dat de e-NIEUWS nieuwsbrief van de VTW een veelvoud van onderwerpen kende, wat de leesbaarheid van de nieuwsbrief niet ten goede kwam. Door de nieuwsbrief vaker uit te brengen met minder onderwerpen, wil de VTW meer aandacht geven aan artikelen en tevens meer diepgang bieden voor de leden door inhoudelijke bijdragen beter tot hun recht te laten komen.


Terug