Bodemprocedure over staffel / WNT

In de bodemprocedure die de VTW en een aantal leden hebben aangespannen tegen de Staat der Nederlanden inzake de "staffel" / WNT, heeft de landsadvocaat namens de minister voor Wonen een zogeheten Conclusie van Antwoord geschreven.

Op 13 september a.s. vindt er bij de rechtbank in Den Haag om 09.30 uur een zitting plaats, die comparitie van partijen wordt genoemd. Als lid wordt u uiteraard na afloop van deze zitting op de hoogte gesteld van de verdere voortgang van de bodemprocedure.


Terug