Nieuwsbrief 23 juni 2023

Videoboodschap van de nieuwe voorzitter - kennismaken met Egbert de Vries

Bekijk hier de eerste videoboodschap van de voorzitter van de VTW Egbert de Vries. Egbert de Vries is met ingang van 20 juni 2023 de nieuwe voorzitter van de VTW.

Lees verder

Verhuur vastgoed in eigen bezit van commissarissen en bestuurders: altijd melden en beoordelen

Reactie Vereniging Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW) op uitzending Nieuwsuur

Door de sterk veranderende omstandigheden op de woningmarkt en de rol van woningcorporaties in deze markt (zij worden actiever in het middenhuursegment en werkgebieden worden groter door samenwerking) moet verhuur van vastgoed in eigen bezit van commissarissen en bestuurders voortaan altijd worden gemeld en door de Raad van Commissarissen (RvC) worden beoordeeld. Over de beoordeling van die criteria gaan de leden van de Vereniging Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW) met elkaar in gesprek, samen met de externe toezichthouder Autoriteit woningcorporaties, Aedes en de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW). Dat stelt de VTW naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur op 22 juni.

Lees verder

Luchwebinar ''Verhuur vastgoed in eigen bezit van commissarissen en bestuurders: altijd melden en beoordelen" - vrijdag 30 juni, 12.00-13.00 uur

Op vrijdag 30 juni kunt u van 12.00-13.00 uur deelnemen aan het lunchwebinar ''Verhuur vastgoed in eigen bezit van commissarissen en bestuurders: altijd melden en beoordelen". Hierin kunt u uw verhaal doen, vragen stellen, en wordt u geïnformeerd over het onderzoek van Nieuwsuur en de vervolgstappen van de VTW en Aw. Ton Hugens, directeur Autoriteit woningcorporaties (Aw), zal een korte toelichting geven over de toekomstige werkwijze van de Aw m.b.t. verhuur vastgoed in eigen bezit. Maandag ontvangt u via de mail een uitnodigingslink om u aan te melden.

Lees verder

Peter Fransman benoemd als lid financiële commissie VTW

Op de ALV van 20 juni jl. is Peter Fransman benoemd als lid van de financiële commissie. Hieronder stelt Peter zich graag aan u voor.

Lees verder

Afscheidssymposium Guido van Woerkom in teken van ‘Verbeelden, verbinden en vertrouwen’ - ‘Ruimtelijke ordening in klein land cruciaal’

Bij zijn afscheid als VTW-voorzitter gaf Guido van Woerkom nog één keer zijn boodschap af: ruimtelijke ordening is in een klein land cruciaal. Tijdens het symposium op 20 juni in locatie KAS in Woerden dat de VTW voor hem organiseerde, gingen sprekers vanuit verschillende disciplines met commissarissen in gesprek over de toekomst van de volkshuisvesting. Verdeling van de schaarse ruimte is daarbij een heet hangijzer.

Lees verder

Aftermovie ALV en afscheidssymposium Guido van Woerkom - 20 juni 2023

Op dinsdag 20 juni heeft de ALV van de VTW plaatsgevonden in de Kas in Woerden. Dit was tevens het afscheidssymposium van oud-voorzitter Guido van Woerkom.

Lees verder

Nieuwe doorrekening Nationale Prestatieafspraken

De nieuwe doorrekeningen van de investeringsruimte van corporaties tonen aan dat er nog altijd grotendeels voldoende ruimte is om de doelstellingen uit de Nationale Prestatieafspraken (NPA) te halen, maar hier worden door minister De Jonge wel belangrijke kanttekeningen bij gezet.

Lees verder

Aedes: Snel meer bouwlocaties nodig voor bouwambities corporaties

Reactie Aedes op nieuwe doorrekening Nationale Prestatieafpraken

Woningcorporaties hebben volop plannen om de komende 5 jaar nieuwe huurwoningen te bouwen én woningen energiezuiniger te maken. Hun investeringsplannen zijn in vergelijking met de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ze kunnen deze plannen nog goed financieren en willen met nieuwbouw zo snel mogelijk uit de startblokken komen. Grootste bottleneck is de beschikbaarheid van bouwlocaties. Van de corporaties geeft 63% aan onvoldoende locaties voor die geplande woningen in beeld te hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes onder corporaties. Daarnaast laat een nieuwe doorrekening van de Nationale Prestatieafspraken (NPA) zien dat corporaties op langere termijn financieel in de knel komen. Minister De Jonge onderkent dat probleem en kondigt aan daar oplossingen voor te zoeken.

Lees verder

VTW Academie: agenda september 2023

De laatste masterclasses van het voorjaar hebben inmiddels plaatsgevonden. In september gaan we weer van start met het programma en de volgende masterclasses hebben nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de Academie. Daar kunt u tevens ook het hele programma vinden voor het najaar van 2023.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 22 juni 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: Aedes deelt stelling minister De Jonge dat corporaties aan hun opgave kunnen voldoen niet, Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Wet betaalbare huur en aanpassing verkoopregels en regels rond grondposities voor corporaties, CU-motie aangenomen die het kabinet oproept "te zoeken naar een zodanige bekostiging van de wetsvoorstellen betaalbare huur en versterking regie op volkshuisvesting (Wvrv) dat de huurtoeslagontvangers er in koopkrachtbeeld niet netto op achteruit gaan”, Minister De Jonge informeert Kamer over voorstel tot modernisering grondbeleid, Minister De Jonge roept op om snel projecten voor de startbouwimpuls bekend te maken, Minister De Jonge Minister De Jonge praat Kamer bij over voortgang Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en informeert de Kamer over de Leefbaarometer 2020, Kamer heeft kritische vragen over kabinetsvoorstel om intergenerationeel wonen te stimuleren, Minister De Jonge stuurt ontwerpbesluit om Bbl te wijzigen naar de Kamer, staatssecretaris Van Rij kijkt naar investeringsruimte corporaties.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 2 vacature bij 2 corporaties: Woningbelang en Woningstichting Weststellingwerf.

Lees verder