Nieuwsbrief 10 februari 2023

Reminder: Ledenbijeenkomst Aedes benchmark voor toezichthouders op 17 februari a.s.

Op 17 februari a.s. bent u van harte welkom bij de ledenbijeenkomst over de Aedes benchmark op ons kantoor in Zoetermeer. Barend van de Kraats, projectleider bij Aedes, neemt de VTW-leden mee in de uitkomsten van de Aedes Benchmark 2022 vanuit het perspectief van de toezichthouder. Hierbij komen ook de resultaten van uw eigen corporatie aan de orde.

Lees verder

Eerste regionale bijeenkomst 2023: 'Regionale woondeals en samenwerking' bij Domijn in Enschede op 16 maart a.s.

De eerste regionale ledenbijeenkomst van 2023 staat in het teken van de regionale woondeals die in december 2022 zijn gesloten in West-Overijssel en Twente. Eén van de corporaties die hierbij betrokken is, is woningcorporatie Domijn in Enschede. Tijdens de ledenbijeenkomst gaan we in op de woondeals, het belang van regionale samenwerking en de rol van de RvC bij de strategie en de praktische uitwerking. U bent van harte welkom bij deze regionale bijeenkomst!

Lees verder

Vertrek Hans Geurts bij de VTW

Eind deze maand vertrekt Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie, bij de VTW. Na bijna 10 jaar bij het VTW Bureau gewerkt te hebben, start hij per 1 maart a.s. als docent in het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Internetconsultatie over het verlengen van de opschorting van de marktverkenning

Het ministerie van BZK heeft de internetconsultatie voor het verlengen van de opschorting van de marktverkenning geopend. In het coalitieakkoord van Rutte-IV was al afgesproken dat de marktverkenning voor commerciële activiteiten van corporaties zou worden opgeschort. Met een wijziging van de Woningwet wil het kabinet de marktverkenning anderhalf jaar langer opschorten. De oude datum was 1 januari 2024, de nieuwe datum wordt 1 juli 2015.

Lees verder

VTW Academie: De nut en noodzaak van innovatie voor woningcorporaties

Bij corporaties zit innoveren vaak niet per definitie in de genen. De betekenis van innovatie is van essentiëler betekenis dan menigeen denkt. Corporaties moeten met schaarse middelen binnen strakke regelgeving grote prestaties leveren. Om de complexe vraagstukken in buurten en wijken op te pakken, dient er meer out of the box worden gedacht. In de masterclass ‘Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties’ laten de docenten zien dat de schaarse middelen geen beperking zijn, maar juist een stimulans zijn om met innovatie aan de slag te gaan.

Lees verder

Aedes: ‘Sociale huur mag niet dupe van onevenwichtige grondmarkt zijn’

Ontwikkelaars en bouwers hebben vooral in een aantal middelgrote gemeenten stevige marktaandelen in de nieuwbouwproductie omdat ze daar veel grond bezitten. Daardoor hebben ze een flinke vinger in de pap bij de ontwikkeling van nieuwbouw. Dat blijkt uit het onderzoek Concentraties in de nieuwbouwmarkt uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Wat Aedes betreft mag het niet zo zijn dat alleen grondeigenaren bepalen wat er in Nederland gebouwd wordt.

Lees verder

Netwerk Conceptueel Bouwen: Lancering van de vernieuwde Conceptenboulevard.nl

Het Netwerk Conceptueel Bouwen heeft de vernieuwde website conceptenboulevard.nl gelanceerd. Afgelopen jaar heeft het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) samen met klankbordgroepen (bestaande uit specialisten van overheidsinstanties, leden van NCB en adviesbureaus) hard gewerkt aan het verbeteren van deze site.

Lees verder

Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties publiceert najaarsrapportage 2022

Op 7 februari jl. heeft de Taskforce Versnelling Woningcorporaties de najaarsrapportage 2022 opgeleverd. Deze rapportage blikt terug op de werkzaamheden van de Taskforce in de afgelopen twee jaar. De Taskforce gaat in op de resultaten die in deze periode zijn behaald en beschrijven welke bijdrage de Taskforce hieraan leverde, hoe aanbevelingen zijn opgepakt en met welke uitkomsten. Ook de vooruitblik volgt: wat heeft de sociale woningbouw verder nodig en hoe de Taskforce daarin kan ondersteunen.

Lees verder

Aedes: Geactualiseerd voorbeeld klachtenreglement

De Woningwet verplicht corporaties om voor de afhandeling van klachten een reglement op te stellen. Met de wijziging van de Woningwet per 1 januari 2022 bepaalt de minister welk reglement corporaties moeten hanteren. Hij gaat hiervoor het voorbeeld klachtenreglement van Aedes aanwijzen. Onderstaand bericht komt van Aedes.nl en is ook van belang voor toezichthouders.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 6 februari 2023: brede steun voor wetsvoorstel huurverlaging

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: brede steun voor wetsvoorstel huurverlaging 2023 voor huurders met een laag inkomen; PvdA wil nu al af van normhuren, maar krijgt vooralsnog geen steun; en initiatiefwet tegen tijdelijke huurcontracten verdedigd door PvdA en CU.

Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 7 corporaties: bij corporaties Staedion, Haag Wonen, Woonbedrijf ieder1, Thius, Ons Doel, Vidomes, l'escaut en Woonplus.

Lees verder