Nieuwsbrief 13 januari 2023

Van de voorzitter - Een nieuwe periode

VTW-voorzitter Guido van Woerkom kijkt vooruit naar de nieuwe periode voor de corporatiesector en licht toe waarom hij besloten heeft het voorzitterschap van de vereniging over te willen dragen.

Lees verder

Splitsingstool 2023 beschikbaar

Op verzoek van VTW heeft WNT Advies de splitsingstool geactualieerd. Met deze tool kan de bezoldiging van de statutair bestuurder - bestaande uit salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten - gemakkelijk worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris. De berekening gaat uit van de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden in de woningcorporatiesector, gepubliceerd tot en met 23 december 2022.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 11: Reflectie op drijfveren en rollen geven een boost aan de samenwerking in de RvC

Bij een teambuilding activiteit als samen een touwbrug of vlot bouwen om een rivier over te steken, denk je niet direct als RvC. Maar het belang van teambuilding is er zeker wel, juist bij de zelfevaluatie, betoogt Dick van Ginkel. In dit artikel bespreekt hij twee modellen met eenvoudige werkvormen.

Lees verder

Wijziging in de Governancecode Woningcorporaties 2020

Per 1 januari 2023 is de Governancecode Woningcorporaties van VTW en Aedes op twee punten licht gewijzigd. De ALV van de VTW en het congres van Aedes hebben hiertoe eind november 2022 besloten. Een bepaling over solidariteit is toegevoegd en de bepaling over de permanente educatie is aangepast, vanwege een wijziging in de PE-systematiek voor bestuurders.

Lees verder

VTW Academie: De actieve rol van de RvC bij het bepalen van belangrijke strategische thema's en scenario's

Als commissaris wordt betrokkenheid gevraagd bij en inzicht in strategieontwikkeling en het kunnen beoordelen van de afweging die de bestuurder maakt bij verschillende scenario’s. De omgeving van de corporatie is complex en continu in verandering, denk aan renteontwikkeling, de bouwkosten en de vraag naar woningen. Door middel van scenarioplanning wordt er meer grip gekregen op de relevante trends en ontwikkelingen, de strategie daar regelmatig aan te toetsen en zo nodig bij te stellen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 17 vacatures bij 13 corporaties: bij corporaties Wooninvest, Beveland Wonen, Elkien, Woonin, Woonstichting Langedijk, Nijestee, ZVH Zaandam, Destion, 3B-Wonen, WoonFriesland, QuaWonen, Lek en Waard Wonen, Haag Wonen en Woonbedrijf ieder1. Beveland Wonen is tevens op zoek naar een bestuurder. Daarnaast is de VTW op zoek naar twee leden voor de Programmaraad van de VTW Academie.

Lees verder