Nieuwsbrief 9 december 2022

‘RvC in een ivoren toren niet meer van deze tijd’ - Commissarissen in gesprek met huurders (VTW-bijdrage in Aedes Magazine)

Hoe kunnen toezichthouders met een hoog inkomen zich inleven in de leefwereld van huurders die bijvoorbeeld schulden hebben en weinig perspectief? En is dat nodig om goed toezicht te kunnen houden? Voor de 4e editie van Aedes Magazine een interview met toezichthouders Ergin Borova (Idealis), Jurenne Hooi (De Key) en Youssef Achahbar (Velison Wonen) over hun ervaringen.

Lees verder

Lancering Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC ETVI): hét centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft, in samenwerking met onder meer het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de VNG, Aedes en IPO, het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC ETVI) gelanceerd. Het online platform is opgezet om gemeenten, provincies, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties) en projectontwikkelaars en andere betrokkenen te ondersteunen bij de uitvoering van de maatregelen uit het Programma Een thuis voor iedereen.

Lees verder

VTW Academie: Uw voorzitterschapsrol verder professionaliseren

Bent u voorzitter van de Raad van Commissarissen en wilt u zich verder in uw rol verdiepen en professionaliseren? De VTW Academie biedt, in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie en de NVTZ Academie, een driedaagse opleiding speciaal voor voorzitters uit deze verschillende branches.

Lees verder

Aedes: Corporaties bouwen met Rijksgarantie flexwoningen voor spoedzoekers

Moderne flexwoningen (verplaatsbare huizen) zijn een goede manier om spoedzoekers snel een volwaardig energiezuinig huis te bieden. Het is steeds vaker een oplossing voor bijvoorbeeld gescheiden mensen, economisch daklozen, Oekraïense vluchtelingen of statushouders. Om deze mensen te helpen, willen woningcorporaties de komende jaren een flink aantal flexwoningen neerzetten. Het Rijk gaat hen daarbij helpen met garanties om de financiële risico’s te beperken.

Lees verder

Platform31: publicatie met antwoorden op 33 vragen over flexwonen

De druk op de woningmarkt is enorm. Omdat prettig en betaalbaar wonen voor iedereen beschikbaar moet zijn, wordt het realiseren van flexwoningen steeds belangrijker. Hoewel overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere betrokkenen nut en noodzaak van flexibele woonoplossingen inzien, leven er nog wel veel vragen. Bij het realiseren van flexwoningen lopen betrokkenen tegen allerlei praktische knelpunten en barrières aan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand bij omwonenden, wat zijn geschikte locaties, hoe krijg je de businesscase rond en hoe creëer je een fijne woonomgeving? Platform31 heeft hierover een publicatie opgesteld.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 5 vacatures bij 4 corporaties en één zorgorganisatie online: bij Accolade, HW Wonen, Viverion, DUWO en Carintreggeland.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 5 december 2022: Kabinet lanceert Actieplan Dakloosheid

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: kabinet lanceert een Actieplan om dakloosheid tegen te gaan; staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) wil afspraken maken over bouwen op de locatie 'Rijnenburg'. De PvdA wil een debat over de woningbouwambities en de minister wil van het parlement duidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2023. Twintig gemeenten pleiten voor invoering per 1 januari 2024.

Lees verder