e-NIEUWS november 2014 (nr. 2)

Januari 2015: Ledenraadplegingen over Governancecode en Lidmaatschapseisen

In januari 2015 houdt de VTW vier ledenraadplegingen over de nieuwe  Governancecode Woningcorporaties (van Aedes en VTW) en de lidmaatschapseisen van de VTW. Op basis van deze bijeenkomsten zal het bestuur in de extra Algemene Ledenvergadering op 17 februari 2015 voorstellen doen over de nieuwe Governancecode en de lidmaatschapseisen van VTW.

 

Lees verder

'We zijn die incidenten meer dan zat' - Interview met VTW directeur Albert Kerssies in Goverance Update

In het november nummer van 'Goverance Update' is VTW directeur Albert Kerssies geïnterviewd over de Parlementaire Enquête Woningcorporaties.

Het intern toezicht op woningcorporaties kan beter, zegt Albert Kerssies. Maar de directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties heeft ook een verlanglijstje voor de Tweede Kamer: een wettelijke verankering van de governancecode woningcorporaties, een onafhankelijke integrale extern toezichthouder met tanden en een geschiktheidstoets die geen geïsoleerd instrument vormt, maar is ingebed in een geheel van maatregelen voor beter intern toezicht.

Lees verder

VTW-leden stemmen unaniem voor permanente educatie

“De invoering van een systeem voor permanente educatie is een belangrijke stap voor de verbetering van de kwaliteit van het interne toezicht in de corporatiesector.” Dat constateert voorzitter Heino van Essen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) na de Algemene Vergadering van de VTW op 18 november 2014.

Lees verder

Veranderingen pensioenregeling bestuurders per 1 januari 2015

Moet dit in december nog op de agenda van de remuneratiecommissie en de RvC?

Als gevolg van nieuwe fiscale wetgeving zal de pensioenregeling van SPW (Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties) per 1 januari 2015 worden versoberd. De toekomstige jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,15% naar 1,875% van de pensioengrondslag. Bovendien kan in de basisregeling geen pensioen meer worden opgebouwd over het salaris boven € 100.000. Voor pensioenopbouw over het salarisdeel boven € 100.000 komt er een nieuwe nettopensioen-regeling. Dit alles heeft uiteraard ook gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder.

Lees verder

Plaatsing vacature commissaris op VTW-website

RvC's kunnen vacatures voor een nieuw RvC-lid of nieuwe RvC-voorzitter op VTW.nl plaatsen. De vergoeding die de VTW hiervoor in rekening brengt wordt met ingang van 2015 met € 50 euro verlaagd naar € 100. Voor niet VTW-leden blijft de vergoeding € 200.

Lees verder

Aanbod incompany Masterclasses

Wist u dat alle VTW Masterclasses ook incompany worden aangeboden en dat u hiervoor ook PE-punten kunt behalen? Incompany met de gehele RvT/RvC en eventueel de Directeur/Bestuurder erbij is uiterst effectief. U krijgt maatwerk, toegesneden op uw eigen corporatie. Tevens is het goed voor de teamvorming. En door ook de Directeur/Bestuurder te betrekken kunt u ter plekke goed met elkaar sparren en kennis uitwisselen, daarbij de expertise van de docent betrekkend.

Lees verder

Boek 'Reflectie & Governance'

De VTW brengt graag het boek 'Reflectie & Governance' onder uw aandacht. Hierin wordt gepleit voor permanente reflectie als de meest duurzame manier om bestuur en toezicht te verbeteren.

 “De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties benoemt menselijk gedrag en gebrekkige governance als twee van de vier oorzaken van het falen, maar zij beschrijft niet hoe de semipublieke sector dit moet aanpakken.” Dat zegt Theo Stubbé, begeleider van commissarissen, in zijn zojuist verschenen boek ‘Reflectie & Governance’.

 

Lees verder

BoardResearch introduceert een gratis tool voor RvC-zelfevaluaties

BoardResearch biedt raden van commissarissen gratis hulp bij zelfevaluaties. BoardResearch heeft geen winstoogmerk en is geïnitieerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen met als doel raden van commissarissen te helpen bij hun zelfevaluaties.

BoardResearch heeft ervaring met meer dan 200 evaluaties van raden van commissarissen in de laatste tien jaar. Onderzoek gebaseerd op de verkregen gegevens heeft geleid tot een aantal interessante uitkomsten.

Lees verder