Boek 'Reflectie & Governance'

De VTW brengt graag het boek 'Reflectie & Governance' onder uw aandacht. Hierin wordt gepleit voor permanente reflectie als de meest duurzame manier om bestuur en toezicht te verbeteren.

“De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties benoemt menselijk gedrag en gebrekkige governance als twee van de vier oorzaken van het falen, maar zij beschrijft niet hoe de semipublieke sector dit moet aanpakken.” Dat zegt Theo Stubbé, begeleider van commissarissen, in zijn zojuist verschenen boek ‘Reflectie & Governance’.

Het boek ‘Reflectie & Governance’ begint met de beschrijving van de transformatie van Nederland, die maakt dat Nederland zo boos is over de affaires zoals IN Holland, Philadelphia en Rochdale. De politiek is het zat en wil deze verontwaardiging afstoppen met ferme maatregelen. In het rapport van de Enquêtecommissie van 30 oktober gaan 16 van de 18 aanbevelingen over nieuwe of aangescherpte regels. Maar zouden deze regels niet juist aangevuld moeten worden met ander gedrag? Hoe bereik je dit andere gedrag?

De auteur beschrijft negen bouwstenen voor een goede zelfevaluatie van een Raad van Commissarissen en het laatste hoofdstuk geeft concrete handvatten voor zelfreflectie en evaluatie met hulp van anderen, zoals intervisie. Permanente reflectie is een houding, een gedrag, dat maakt dat bestuur en toezicht minder gauw in de valkuil van vooroordelen en groepsdenken vallen.

Mocht u interesse hebben in dit boek, dan kunt u het bestellen via www.mijnmanagementboek.nl. Het boek kost 12,13 euro.


Terug