Nieuwsbrief 2 december 2022

‘Het gaat meer om innovatie dan om digitale transformatie’ - VTW-werkgroep digitalisering te gast bij Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam neemt het voortouw in de digitale transformatie. Kim Bosman, hoofd Digitale innovatie & transformatie, hield op 24 november een presentatie voor leden van de VTW-werkgroep digitalisering. Ze zet – met steun van het bestuur - in op een nieuwe structuur in de organisatie om ruimte te bieden aan innovatie. Tijdens het werkbezoek kwamen de dilemma’s van toezicht op digitalisering ook aan bod.

Lees verder

Reminder: online VTW ledenbijeenkomsten met WSW op 6 en 9 december a.s.

De eerste online ledenbijeenkomst met het WSW over hun zienswijze op de Nationale prestatieafspraken vond op 1 december jl. plaats. U kunt zich echter nog aanmelden voor de sessies op 6 en 9 december a.s.

Lees verder

‘Leren kijken door de bril van een commissaris’ - Vier deelnemers over achtste editie Leergang aankomende commissaris

Al acht jaar op rij volgen toekomstige toezichthouders de Leergang aankomende commissaris van de VTW Academie. De deelnemers leren vooral van de combinatie van theorie (acht masterclasses) en praktijk (een traineeship van een jaar). Hoe kijken vier toekomstige commissarissen die de achtste editie volgden terug op de leergang?

Lees verder

Resultaten uitvraag accountantskosten 2019-2020-2021 - door VTW-leden Ben Spelbos en Huub Bröring

De VTW heeft een uitvraag gedaan onder leden over de accountantskosten over de jaren 2019 t/m 2021. Dit is een vervolg op eerdere onderzoeken om de kosten voor de accountant te kunnen monitoren. De uitvraag omvatte de kosten van de controle van de jaarrekening, de overige kosten, de kosten welke specifiek zijn gemaakt als gevolg van de status van ‘organisatie van openbaar belang’ en de ingeschakelde accountantsorganisatie. Deze uitvraag heeft als doel om de VTW leden inzicht te geven in de accountantskosten bij andere (vergelijkbare) corporaties.

Lees verder

VTW Academie: Een incompany opleiding voor uw raad?

Wist u dat het ook mogelijk is om bij de VTW Academie een incompany opleiding voor uw Raad van Commissarissen aan te vragen? Een op maat gemaakt programma dat wordt afgestemd op de specifieke vragen en behoeften vanuit de raad. De Academie brengt u graag in contact met een passende expert, met wie u vervolgens zelf het programma, de opzet, thematieken en data afstemt.

Lees verder

Nieuwe set handreikingen Woningwet voor professionals (Volkshuisvesting Nederland)

Verduurzaming van het bezit is een kerntaak van woningcorporaties, maar wat zegt de wet hierover? Onder welke voorwaarden mag een woningcorporatie maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed bouwen, verhuren en verwerven? Een goede inrichting van de governance is essentieel voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken van een woningcorporatie, welke aspecten zijn hier van belang?

Lees verder

Aedes benchmark 2022: Stappen gezet, sprongen nodig

Huurders van sociale woningen blijven positief over hun woning en de dienstverlening van woningcorporaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse Aedes-benchmark waarmee prestaties van alle corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar zijn. Op vele fronten zijn de prestaties verbeterd: woningen zijn duurzamer geworden en er is flink meer geïnvesteerd in woningverbetering.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 28 november 2022: stikstofmaatregelen kabinet; woningbouw aan banden door water en bodem; 40% nieuwbouw voor ouderen

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: kabinet presenteert de  stikstofmaatregelen en reageert op Porthos-uitspraak; woningbouw aan banden in het kader van water en bodem - of toch niet?; 40 procent nieuwbouw moet geschikt zijn voor ouderen; begin december komt het plan voor herziening van het woningwaarderingsstelsel; kritiek op wijziging Huisvestingswet rond 'lokale binding'; en minister wil moratorium op huisuitzettingen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 6 corporaties online: bij Ons Huis, Land van Altena, Accolade, HW Wonen, Viverion en DUWO.

Lees verder