Nieuwsbrief 25 november 2022

Bezoldiging per 2023 vastgesteld

In de ALV van 22 november 2022 is de bezoldigingsregeling voor VTW-leden per 1 januari 2023 vastgesteld door de leden. Een ledenwerkgroep heeft op verzoek van de leden en het bestuur een advies uitgebracht over de bezoldiging. Leden konden hierover zowel vooraf als tijdens de ALV online hun stem uitbrengen.

Lees verder

Conceptueel bouwen en Tijdelijke woningen - verslag themabijeenkomst 22 november 2022

Conceptueel bouwen, Bouwstromen en tijdelijke woningen zijn voor corporaties onderwerpen die steeds belangijker worden. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen en wat moet je hier als toezichthouder van weten? Dat stond centraal in de themabijeenkomst op 22 november jl. 

Lees verder

VTW ledenbijeenkomsten met WSW op 1, 6 en 9 december a.s. over meerjarenbegroting en dPi 2022

Wilt u als commissaris meer weten over de zienswijze van het WSW op de Nationale prestatieafspraken (NPA) en de aandachtspunten bij de meerjarenbegroting en de dPi in relatie tot de NPA? Rob Rötscheid, Gerd-Jan Weiman en Diana de Koning van het WSW vertellen er alles over in een online ledenbijeenkomst die u kunt volgen op 3 verschillende data; 1, 6 en 9 december a.s.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 10: 'Evaluatie voorzitter levert vaak ongemak op’ - meer aandacht nodig voor rol RvC-voorzitter tijdens zelfevaluatie

De RvC-voorzitter heeft een doorslaggevende invloed op het functioneren van de RvC. In andere woorden: de voorzitter is de smaakmaker van het team. Komt zijn of haar rol voldoende aan bod tijdens de zelfevaluatie? Een gesprek – onder leiding van Willem van Leeuwen - met twee externe begeleiders van intervisies en zelfevaluaties: Ivone Bergsma en Bea Annot.

Lees verder

VTW Academie: Traineeplekken gezocht voor aankomende commissarissen

Na acht succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie eind dit jaar met de negende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die zeer gemotiveerd zijn om commissaris bij een woningcorporatie te worden en zich daar goed op willen voorbereiden. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een Raad van Commissarissen.

Lees verder

Aedes: wat verandert er aan het huurbeleid in 2023?

Branchevereniging Aedes heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen in het huurbeleid van 2023. Aedes geeft daarbij wel aan dat nog niet alle bedragen en grenzen bekend zijn en dat deze nog worden aangevuld. 

Lees verder

Herinnering: Bijeenkomst Versnellingslab circulair bouwen op 29 november a.s.

Woningcorporaties helpen om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab Circulair Bouwen. Met dit meerjarig leer- en ontwikkelprogramma werken corporaties toe naar circulair bouwen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 8 vacatures bij 8 corporaties online: bij Alwel, Vidomes, Omnia Wonen, Vestia, Ons Huis, Land van Altena, Accolade en HW Wonen.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 21 november 2022: Kamer geïnformeerd over 7,5 miljard voor infrastructuur woningbouw

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: Tweede Kamer geïnformeerd over 7,5 miljard euro voor infrastructuur woningbouw en een korte terugblik op het tweede deel van het debat met de minister over de begroting Wonen en Ruimte. 

Lees verder