Nieuwsbrief 18 november 2022

Stemmen voor de ALV? Dat kan online!

Bent u lid van de VTW, maar bent u niet in de gelegenheid om naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 november a.s. te komen? U kunt wel online uw stem uitbrengen!

Lees verder

Kom naar de themabijeenkomst conceptueel bouwen en tijdelijke woningen op 22 november a.s.

Er wordt veel gesproken over conceptueel bouwen en tijdelijke woningen als mogelijke oplossingen voor de huidige wooncrisis. Wat is conceptueel bouwen eigenlijk en waarin verschilt dat van tijdelijke woningen? Welke kansen en de risico’s voor corporaties liggen er? In de themabijeenkomst van 22 november a.s. krijgt u inzicht in conceptueel bouwen, tijdelijke woningen en flexwoningen en hoe u als RvC hierover het goede gesprek aangaat met uw bestuurder. Experts Maarten Georgius (Aedes), Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen), Rob Haans (voorzitter Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting), Gijsbert Duijzer en Job Sijbrandij (Uitvoeringsorganisatie Taskforce) praten u bij over alle ins & outs.

Lees verder

‘Dichterbij de huurder, dat is onze opdracht’ - Interview met terug- en vooruitblik drie RvC-voorzitters na splitsing Vestia

Vestia wordt per 1 januari gesplitst in drie corporaties: Hef Wonen (Rotterdam), Hof Wonen (Den Haag) en Stedelink (Delft en Zoetermeer). Dat betekent dat vanaf die datum drie nieuwe Raden van Commissarissen aantreden. Hoe kijken de aangestelde RvC-voorzitters Jantine Kriens, Yasemin Tümer en Ben Spelbos, terug én vooruit?

Lees verder

VTW Academie: Nieuwe masterclass 'Vergrijzing en ouderenhuisvesting'

Een belangrijke oorzaak van de problemen op de woningmarkt is de trage doorstroming van ouderen. Een clustering van ouderenwoningen kan bijdragen aan een verlichting van de wooncrisis. Woningcorporaties dienen versneld geclusterde woningen voor ouderen te realiseren. Dit betekent dat corporaties goed moeten zijn ingevoerd in deze materie. Heeft u als commissaris voldoende inzicht in deze problematiek? En bent u in staat om de klankbordfunctie goed in te vullen en de plannen van het bestuur te beoordelen?

Lees verder

Woonbond: "Energieprijscompensatie: dit is wat we weten."

Dit jaar en volgend jaar helpt de overheid huishoudens om de (hoge) energierekening te kunnen betalen. Voor mensen met een eigen aansluiting op gas, warmte en stroom is dit al geregeld. Maar voor huishoudens die samen met anderen één aansluiting hebben, werkt minister Rob Jetten en zijn team nog aan een oplossing. Dit liet de minister afgelopen donderdag weten in het debat over het energieprijsplafond.

Lees verder

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland en versnellingsafspraken

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord €7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Hugo de Jonge maakte op 14 november bekend, samen met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, hoe dit geld besteed wordt. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuwe te bouwen woningen tot en met 2030.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 14 november: twee dagen debatteren over Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; kritiek op wetsvoorstel normhuren; minister nuanceert Porthos uitspraak

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: de Tweede Kamer debatteerde op 7 én 14 november jl. over de begroting Wonen en Ruimte met de minister. Tijdens het debat was er kritiek - ook van coalitiepartijen - op het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag ("normhuren") en nuanceerde de minister de Porthos uitspraak van de Raad van State over de stikstofvrijstelling.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 6 corporaties online: bij Welbions, Alwel, Vidomes, Omnia Wonen, Vestia en Ons Huis.

Lees verder