Stemmen voor de ALV? Dat kan online!

Bent u lid van de VTW, maar bent u niet in de gelegenheid om naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 november a.s. te komen? U kunt wel online uw stem uitbrengen!

Op de agenda staat een aantal onderwerpen waarover gestemd wordt door de leden. Naast het jaarplan en de begroting 2023, wijzen wij u vooral op het voorstel rond de Beroepsregel bezoldiging. Deze beroepsregel is in 2015 ingevoerd en maximeert de bezoldiging voor VTW-leden. Alle leden zijn gebonden aan de beroepsregel. Een ledenwerkgroep heeft een advies uitgebracht over de toekomst van de beroepsregel. Dit advies ligt, met een positief advies van het bestuur, voor ter besluitvorming. Staedion en Eigen Haard hebben elk een alternatief voorstel ingediend over de beroepsregel. 

Via deze link in de leden login komt u rechtstreeks op de pagina waar u kunt stemmen. Zo kunt u, ook als u niet aanwezig kunt zijn, digitaal uw stem uitbrengen over de voorstellen tot besluitvorming in de ALV. 


Terug