Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland en versnellingsafspraken

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord €7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Hugo de Jonge maakte op 14 november bekend, samen met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, hoe dit geld besteed wordt. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuwe te bouwen woningen tot en met 2030.

Op 15 november jl. werd ook bekend dat naast de € 6 miljard voor het bereikbaar maken van de grootschalige woningbouw, er ook maximaal € 1,5 miljard is gereserveerd voor versnelling van het realiseren van woningbouwprojecten. Geld voor kleinere bereikbaarheids- en infrastructuurmaatregelen die zorgen voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van projecten door heel Nederland. Gemeenten hebben de proposities aangedragen en op basis van de geformuleerde criteria heeft een selectie plaatsgevonden. Er zijn in totaal 105 versnellingsprojecten goedgekeurd, waarmee versneld 207.000 woningen kunnen worden gerealiseerd.

Lees er meer over op de Rijksoverheid-site Volkshuisvesting Nederland.


Terug