Nieuwsbrief 11 november 2022

Niet aanwezig bij de ALV op 22 november a.s.? U kunt wel nu al online stemmen

Op 22 november a.s. is de halfjaarlijkse themabijeenkomst en Algemene ledenvergadering (ALV) van de VTW. Deze vindt plaats bij Van der Valk in Veenendaal. De themabijeenkomst (over tijdelijke woningen) is van 16.00-18.00 uur. Na een buffet is van 18.30-20.00 uur de ALV. Kunt u niet aanwezig zijn of de livestream volgen? U kunt wel nu al online uw stem uitbrengen.

Lees verder

‘Duizend kleine plannen veel robuuster dan tien grote’ - interview met Rijksadviseur Wouter Veldhuis over kansen voor bouwen in de buurt

Corporaties staan volgens de Nationale Prestatieafspraken voor de opgave om veel woningen te bouwen. Het College van Rijksadviseurs houdt een pleidooi voor (kleinschalig) bouwen in de buurt. Volgens Rijksadviseur Wouter Veldhuis ligt het accent te veel op grootschalige projecten. ‘Duizend kleine plannen zijn veel robuuster dan tien grote.’

Lees verder

VTW ledenbijeenkomsten met WSW op 1, 6 en 9 december a.s. over meerjarenbegroting en dPi 2022

Wilt u als commissaris meer weten over de zienswijze van het WSW op de Nationale prestatieafspraken (NPA) en de aandachtspunten bij de meerjarenbegroting en de dPi in relatie tot de NPA? Rob Rötscheid en Gerd-Jan Weiman van het WSW vertellen er alles over in een online ledenbijeenkomst die u kunt volgen op 3 verschillende data; 1, 6 en 9 december a.s.

Lees verder

Verzakkingsproblematiek door inklinking

Volgens experts zijn er in Nederland bijna een miljoen woningen die het risico lopen om te verzakken. En zijn de funderingsproblemen nu al urgent bij 250.000 woningen. Naar aanleiding van vragen van leden houdt de VTW een korte peiling (5 vragen) naar de informatiebehoefte van commissarissen over dit onderwerp.
Klik hier om aan de peiling deel te nemen

Lees verder

VTW Academie: wilt u zich de komende maanden nog blijven professionaliseren de benodigde PE-punten behalen?

Heeft u dit jaar nog PE-punten nodig? Er gaan in november en december bij de VTW Academie nog enkele masterclasses van start waar u zich voor kunt aanmelden. Ook kunt met de online colleges nog PE-punten behalen. De onderstaande masterclasses hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden door te klikken op de links hieronder.

Lees verder

VTW Academie: Opleidingsprogramma 2023

Momenteel is de VTW Academie druk bezig met het vormgeven van het opleidingsprogramma voor 2023. Er staan al enkele data voor 2023 online. Mocht u geïnteresseerd zijn in een masterclass, maar staan er nog geen nieuwe data op de website?

U kunt een mail sturen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl en u wordt op de hoogte gebracht als er nieuwe data bekend zijn. Dit najaar verschijnt uiteraard onze nieuwe brochure met het volledige opleidingsprogramma voor 2023 ook weer in uw mailbox.

Lees verder

Aedes: opzeggen overeenkomsten door Belastingdienst mag geen onzekerheid creëren voor corporaties

De Belastingdienst heeft aangekondigd de vaststellingsovereenkomsten (VSO 2 en 2a) met woningcorporaties met ingang van 2023 op te zeggen. Aedes betreurt deze stap: corporaties zijn gebaat bij duidelijkheid over hun fiscale behandeling. Extra fiscale druk zet onvermijdelijk de investeringen die ze afgesproken hebben onder druk.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 7 november 2022: Vertraging nieuwbouw lijkt zeker, omvang nog onduidelijk; minister verwacht lagere lastendruk voor corporaties

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: vertraging nieuwbouw na stikstofuitspraak door Raad van State lijkt zeker, maar de omvang is nog onduidelijk. Minister De Jonge verwacht een lagere lastendruk voor corporaties. En de Kamer heeft nog maar weinig vragen over afschaffing van de verhuurderheffing.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 7 vacatures bij 7 corporaties online: bij Wuta, Welbions, Alwel, Vidomes, Omnia Wonen, Vestia en Ons Huis.

Lees verder