Verzakkingsproblematiek door inklinking

Volgens experts zijn er in Nederland bijna een miljoen woningen die het risico lopen om te verzakken. En zijn de funderingsproblemen nu al urgent bij 250.000 woningen. Naar aanleiding van vragen van leden houdt de VTW een korte peiling (5 vragen) naar de informatiebehoefte van commissarissen over dit onderwerp. Klik hier om aan de peiling deel te nemen.

De problematiek speelt vrijwel in alle provincies, maar vooral in Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en de rivier- en kleigebieden. Op de website van Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek kunt u zien in welke gebieden het risico op verzakking aanwezig is.


Terug