Niet aanwezig bij de ALV op 22 november a.s.? U kunt wel nu al online stemmen

Op 22 november a.s. is de halfjaarlijkse themabijeenkomst en Algemene ledenvergadering (ALV) van de VTW. Deze vindt plaats bij Van der Valk in Veenendaal. De themabijeenkomst (over tijdelijke woningen) is van 16.00-18.00 uur. Na een buffet is van 18.30-20.00 uur de ALV. Kunt u niet aanwezig zijn of de livestream volgen? U kunt wel nu al online uw stem uitbrengen.

Leden kunnen statutair ook online stemmen, voorafgaand aan de ALV tot het moment van besluitvorming. Alle online uitgebrachte stemmen tellen mee.

Op de agenda staat besluitvorming over o.a. het jaarplan en de begroting 2023, een wijziging van de Governancecode zelf en het advies van de werkgroep Evaluatie en Advies beroepsregel bezoldiging. Vanuit leden van de RvC's van Staedion en Eigen Haard zijn twee alternatieve voorstellen gedaan. 

De agenda en stukken staan op de pagina Documenten in de Leden Login. Via de pagina Stemmen in de Leden Login kunt u ook uw stem uitbrengen op de stukken ter besluitvorming.

NB Ook tijdens de ALV wordt online gestemd. Dit doet u dan via uw smartphone of tablet.


Terug