Nieuwsbrief 21 oktober 2022

‘In planvorming is meeste winst te boeken’ - verslag ledenbijeenkomst met minister Hugo de Jonge bij Woonpartners in Helmond op 17 okober 2022

Tijdens een Q&A sessie op het kantoor van Woonpartners in Helmond riep minister Hugo de Jonge commissarissen op om de randen op te zoeken om de bouw van 900.000 woningen, zoals vastgelegd in de Nationale prestatieafspraken, te versnellen. De aanwezige VTW-leden vroegen de minister zélf ook om drempels weg te nemen. Onderwerpen van gesprek waren onder meer: de rol van de provincie, trage juridische procedures, belastingdruk, bouwen in het groen en definitie sociale huur.

Lees verder

‘We tonen als sector solidariteit’ - interview met Tonny van de Ven (Aedes) en Guido van Woerkom (VTW) over aanpassing Governancecode

De VTW en Aedes leggen in november een voorstel aan de eigen leden voor om een bepaling over solidariteit op te nemen in de Governancecode Woningcorporaties 2020. Volgens deze bepaling kunnen corporaties lokaal en regionaal een (financieel) beroep op elkaar doen om gezamenlijk de maatschappelijke doelen te behalen. Indien nodig wordt op de hele sector een beroep gedaan. Guido van Woerkom (VTW) en Tonny van de Ven (Aedes) lichten het voorstel toe.

Lees verder

Rapport TNO: 'Bouwvakkers in plaats van deurwaarders in strijd tegen koopkrachtcrisis'

Een industriële en programmatische aanpak van de woningverduurzaming ligt voor de hand en is technisch mogelijk. Het vormt een cruciale stap in het verlagen van onze afhankelijkheid van fossiele energie-importen en het halen van de klimaatdoelen en is dé manier om de huidige koopkrachtdaling structureel en effectief te repareren. Met andere woorden: liever de komende jaren bouwvakkers dan deurwaarders langs de deuren. Dat schrijft TNO in een rapport van 21 oktober 2022.

Lees verder

VTW Academie: Nieuw als commissaris in de wereld van volkshuisvesting?

Bent u net gestart als commissaris in de wereld van de volkshuisvesting en heeft u behoefte aan de nodige basiskennis en inzichten om uw rol professioneel te vervullen? Dan biedt u de VTW Academie de tweedaagse Leergang ‘De nieuwe commissaris’. Deze leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties, de bijzondere financiële aspecten daarvan en geeft kennis en inzicht over de rol van de commissaris.

Lees verder

Terugblik: Let’s Team Up! - Aedes Corporatiedag 11 oktober 2022

Op 11 oktober jl. was de Aedes Corporatiedag 2022 met als titel "Let's Team Up!" Vanuit de VTW waren directeur a.i. Mette Vernooij en senior beleidsmedewerker Ingrid van der Kraan aanwezig om een sessie te verzorgen. Mette hield een presentatie over 'maximaal presteren' vanuit het perspectief van de toezichthouder; Ingrid werkte mee aan een deelsessie over integriteit.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 4 vacatures bij 4 corporaties online: bij Sité, Area, Stadlander en Wuta.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 17 oktober 2022: Uitstel Omgevingswet, opbrengst provinciale 'realiteitscheck' Nationale prestatieafspraken, middenhuur en de Gnephoek

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: de invoering van de Omgevingswet wordt met een half jaar uitgesteld; de provincies hebben de door de minister gevraagde 'realiteitscheck' in het kader van de Nationale prestatieafspraken uitgevoerd; minister De Jonge komt met uiterking regulering middenhuur; en er wordt gebouwd in de Gnephoek (als het advies-Kuijken gevolgd wordt)

Lees verder

Nieuwsbrief volgende week

In verband met de herfstvakantie verschijnt op vrijdag 28 oktober a.s. een korte nieuwsbrief. Dit houdt verband met technische werkzaamheden aan het contentmanagementsysteem (CMS) van de website. Onze ICT-ondersteuning verstuurt de nieuwsbrief in de ochtend en staat standby voor eventuele problemen met de verzending. 

Lees verder