‘We tonen als sector solidariteit’ - interview met Tonny van de Ven (Aedes) en Guido van Woerkom (VTW) over aanpassing Governancecode

De VTW en Aedes leggen in november een voorstel aan de eigen leden voor om een bepaling over solidariteit op te nemen in de Governancecode Woningcorporaties 2020. Volgens deze bepaling kunnen corporaties lokaal en regionaal een (financieel) beroep op elkaar doen om gezamenlijk de maatschappelijke doelen te behalen. Indien nodig wordt op de hele sector een beroep gedaan. Guido van Woerkom (VTW) en Tonny van de Ven (Aedes) lichten het voorstel toe. 

Tekst: Lisette Vos

Het initiatief om de bepaling in de Governancecode op te nemen, is van Aedes. Binnen de vereniging discussieerden de leden in de afgelopen maanden over de betekenis van het begrip solidariteit en over de vraag hoe de sector in de toekomst solidair kan zijn om de grote maatschappelijke opgaven samen te realiseren. Aanleiding was de inzet van de hele sector om Vestia met succes (financieel) te helpen. Uitkomst van de dialoog onder de leden van Aedes was onder meer om een bepaling over solidariteit op te nemen in de Governancecode.  

Grenzen
Volgens bestuurslid Tonny van de Ven van Aedes is het belangrijk dat de bepaling over solidariteit in de Governancecode staat. Alle leden van Aedes en VTW zijn gebonden aan de code. De sector gaat met de Nationale prestatieafspraken een spannende tijd tegemoet. Met de afschaffing van de verhuurderheffing is niet alles opgelost: uit doorberekeningen blijkt dat – met de inflatie en stijgende rente – richting 2028/2030 corporaties tegen grenzen aanlopen. ‘Dat is nog ver weg, we moeten eerst aan de slag, maar we hebben de solidariteit straks nodig om samen verder te komen,’ aldus Van de Ven.

Opfrissen
Het VTW bestuur legt het voorstel voor de bepaling over solidariteit tijdens de ledenvergadering op 22 november voor aan de leden. Volgens VTW-voorzitter Van Woerkom staat de sector al sinds de oprichting van de eerste corporaties voor solidariteit. ‘Ik zie de bepaling vooral om onze collectieve geheugen op te frissen, over hoe we als sector met elkaar omgaan. Het is goed om de bepaling in de code vast te leggen, maar ik hoop eigenlijk dat we de code er niet op na hoeven te slaan.’

De leden van Aedes nemen tijdens het congres op 24 november een besluit over de aanpassing van de code.

Geleerd van Vestia
Volgens Van de Ven heeft de sector veel geleerd van het traject met Vestia. Een belangrijke les is dat met een zorgvuldig proces – betrek alle corporaties vanaf het begin bij het traject – veel te winnen valt. Na de nodige bedenkingen aan het begin, stemde uiteindelijk 95 procent van alle bij Aedes aangesloten corporaties in met het plan om Vestia te helpen. Volgens de nieuwe bepaling in de Governancecode neemt een regio zelf de verantwoordelijkheid om hulp te vragen als dat nodig is. Een onafhankelijke commissie, ingesteld door Aedes, werkt op basis van de uitgangspunten over solidariteit scenario’s en oplossingen uit. Deze worden aan de achterban van Aedes en VTW voorgelegd. In het uiterste geval is er de mogelijkheid van externe interventie, zo staat te lezen in de bepaling.

Van gedachten wisselen
VTW-voorzitter Van Woerkom had liever gezien dat Aedes de VTW eerder bij de gesprekken over solidariteit had betrokken. De VTW-leden staan voor solidariteit in de sector, zo blijkt in de praktijk, maar hebben nog niet van gedachten kunnen wisselen over de bepaling in de Governancecode. 

Op maandag 7 november a.s. zijn Tonny van de Ven en Guido van Woerkom te gast in de VTW Podcast, waarbij het onderwerp solidariteit ook centraal zal staan.

De notitie Woningcorporaties en solidariteit ontvangen de leden bij de stukken voor de ALV van 22 november.


Terug