VTW Academie: Nieuw als commissaris in de wereld van volkshuisvesting?

Bent u net gestart als commissaris in de wereld van de volkshuisvesting en heeft u behoefte aan de nodige basiskennis en inzichten om uw rol professioneel te vervullen? Dan biedt u de VTW Academie de tweedaagse Leergang ‘De nieuwe commissaris’. Deze leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties, de bijzondere financiële aspecten daarvan en geeft kennis en inzicht over de rol van de commissaris.

In de leergang staan drie onderwerpen centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics. De docenten geven u antwoord op vragen als: Wat is kenmerkend voor de organisatie van de woningcorporatie? Welke ontwikkelingen spelen er momenteel binnen de sector? Welke strategische keuzes maken corporaties en welke maatschappelijke verwachtingen zijn er? Met welke stakeholders heeft u te maken en hoe verhoudt de RvC zich tot de stakeholders? De leergang biedt daarnaast volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Wilt u meer weten over deze leergang of uw aanmelden voor eerstvolgende leergang op woensdag 1 december 2022? Bekijk de website van de VTW Academie. Deelname aan deze masterclass staat voor 12 PE punten.


Terug