Nieuwsbrief 6 oktober 2022

‘Expertise, ervaringen en meningen blijven delen’ - VTW directeur a.i. Mette Vernooij draagt na vier maanden stokje over

Mette Vernooij, die na het vertrek van Albert Kerssies als directeur a.i. van de VTW is aangesteld, roemt de betrokkenheid van de leden. Tijdens de regionale bijeenkomsten van de jubileumtour – die Vernooij op één na allemaal bijwoonde – spraken leden met elkaar over hun eigen rol en de maatschappelijke opgaven voor de sector. ‘Onze leden hebben expertise, ervaringen én een eigen mening, die moeten we met elkaar blijven delen. Zo kom je samen verder.’

Lees verder

VTW ledenbijeenkomst: in gesprek met minister Hugo de Jonge (17 oktober)

Minister Hugo de Jonge gaat op maandag 17 oktober a.s. in gesprek met de leden van de VTW. Het gesprek is een interactieve sessie: Wat zou u de minister willen vragen over zijn plannen? Wat wil u hem meegeven vanuit uw rol als toezichthouder?

Lees verder

Video: impressie van de regiobijeenkomst bij Wonen Limburg in Roermond (29 september 2022)

Op 29 september 2022 was de VTW te gast bij Wonen Limburg in Roermond, voor de zevende en laatste regionale bijeenkomst. In deze video een impressie van de gesprekken met de huurdersvertegenwoordiging en de ledenbijeenkomst 's avonds. Die stond onder meer in het teken van energiearmoede en andere sociale vraagstukken zoals eenzaamheid.

Lees verder

VTW Special 'Toekomst van het toezicht' nu ook online

Ter gelegenheid van het VTW ledencongres op 7 oktober 2022 is de VTW Special 'Toekomst van het toekomst' uitgebracht. De Special is nu ook online te bekijken.

Lees verder

VTW Academie: Het risicomanagement in uw corporatie beoordelen

Het nemen van risico’s is voor elke organisatie inherent aan het werken dat hoort bij het realiseren van uw doelen. Het verantwoord omgaan met risico’s is primair de zaak van de bestuurder, maar het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Maar hoe herkent u de risico’s? Hoe bepaalt u hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Bij welke risico’s wordt er meer inbreng van de RvC zelf verwacht? En hoe voert u hierover het gesprek in de RvC?

Lees verder

Doe mee met de 15e editie van het Grant Thornton Commissarissen Benchmarkonderzoek 2022

Als lid van de VTW bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 15e editie van het Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek. Het benchmarkonderzoek is toonaangevend in het toezicht in de private en semipublieke sector. U kunt deelnemen via een online vragenlijst of door middel van een persoonlijk interview. Hieronder vindt u meer informatie van het onderzoeksteam over deelname.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 3 oktober 2022: minister De Jonge geeft inkijkje in regulering huursector

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: minister De Jonge geeft inkijkje in regulering huursector; wetsvoorstel verhuurderheffing gesplitst; minister erkent: 'Stevige tegenwind' bij bouwopgave; en kijkt ook naar 'hamsterhuren', 'Roompotisering' en optoppen woningen; ook de Woonbond heeft zorgen over het wetsvoorstel herziening huurtoeslag, oftewel normhuren; het CPB onderzoekt het model toekomstige woningbehoefte; en oproep om 'verstening' onderdeel te maken van PBL-monitor.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 8 vacatures bij 7 corporaties online: bij de Sleutels, JOOST, Elan Wonen, Het Grootslag, Mercatus, Stadlander en Wuta.

Lees verder