VTW Academie: Het risicomanagement in uw corporatie beoordelen

Het nemen van risico’s is voor elke organisatie inherent aan het werken dat hoort bij het realiseren van uw doelen. Het verantwoord omgaan met risico’s is primair de zaak van de bestuurder, maar het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Maar hoe herkent u de risico’s? Hoe bepaalt u hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Bij welke risico’s wordt er meer inbreng van de RvC zelf verwacht? En hoe voert u hierover het gesprek in de RvC?

Tijdens de masterclass ‘Risicomanagement en het toezicht daarop’ wordt ingegaan op de aspecten van risicomanagement, zodat u als commissaris het risicomanagement in uw corporatie kunt beoordelen en signalen tijdig kunt herkennen. De docenten kijken er naar uit om met u de dialoog aan te gaan over dit thema en helpen u graag om vanuit de invalshoek risicomanagement te kijken naar uw corporatie.

Wilt u meer weten over deze masterclass of uw aanmelden voor de masterclass op woensdag 23 november 2022? Bekijk de website van de VTW Academie.


Terug