Doe mee met de 15e editie van het Grant Thornton Commissarissen Benchmarkonderzoek 2022

Als lid van de VTW bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 15e editie van het Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek. Het benchmarkonderzoek is toonaangevend in het toezicht in de private en semipublieke sector. U kunt deelnemen via een online vragenlijst of door middel van een persoonlijk interview. U kunt tot 1 oktober deelnemen. Hieronder vindt u meer informatie van het onderzoeksteam over uw voorkeur voor deelname.

Keuze persoonlijk interview
Als u wilt deelnemen met een persoonlijk interview, stuur dan uw contactgege­vens naar Dirk-Jaap Klaassen (dirk-jaap.klaassen@boardinbalance.com). Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak voor een persoonlijk interview.

Keuze online vragenlijst
Als u wilt deelnemen via de online vragenlijst, vul dan uw e-mailadres in op de volgende pagina: Commissarissen Benchmarkonderzoek 2022. Binnen 24 uur ontvangt u van ons een link waarmee u het onderzoek kunt starten. 

Onderwerpen zomer 2022
Naast een aantal onderwerpen die elk of elke twee jaar aan bod komen zoals toekomstperspectief, teamrollen en de evaluatie van de RvC en de RvB zijn er ook dit jaar weer onderwerpen waar we speciale aandacht aan besteden. Het gaat hierbij onder andere om: stakeholdermanagement, de auditcommissie en een deel over digitalisering en een deel over duurzaamheid.

Waarom deelnemen?
Deelnemers aan het onderzoek gaven eerder aan:

Kortom, u wordt gestimuleerd na te denken over de eigen rolinvulling, al dan niet via een persoonlijk interview. Het onderzoeksteam ziet ernaar uit de resultaten (weer) met u te delen via de onderzoeksrapporten en op besloten bijeenkomsten, met boeiende discussie met u en met gastsprekers. Het onderzoeksteam, bestaat uit Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaassen en Oscar Toebosch (researcher/consultant van Board in Balance) en prof. Herbert Rijken (hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam).

Uiteraard wordt het onderzoek uitgevoerd op basis van anonimiteit. Resultaten zijn niet te herleiden naar de afzonderlijke respondenten.

De resultaten van afgelopen jaren kunt u vinden op: www.gt.nl/commissarissenonderzoek of www.boardinbalance.com

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Grant Thornton, sectorsponsor IT & Digital Ortec en co-sponsor IntegrationPeople.


Terug