Nieuwsbrief 15 juli 2022

Nieuwe VTW podcast: Nationale prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 ondertekenden minister De Jonge, Aedes, Woonbond en VNG de Nationale prestatieafspraken. Wat zegt dit akkoord over woningbouw, over verduurzaming en over huurmatiging en huurverlaging? In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD), Frank Roerdinkholder (manager Financiën en IT bij woningcorporatie Domijn en toezichthouder bij de Woonmensen in Apeldoorn) en Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW ) u bij over de Nationale prestatieafspraken, de effecten voor huurders en wat u hierover als intern toezichthouder zou moeten weten.

Lees verder

Nieuwe VTW podcast: Normhuren

In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts over de mogelijke invoering van 'normhuren' in de corporatiesector. Wat is het en wat kan dit betekenen voor de positie van huurders? In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat het kabinet de huurtoeslag wil hervormen en vereenvoudigen. Het kabinet wil de maximale huurgrens afschaffen en overstappen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen. 

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 6: "Omdat het in de woningcorporatie gaat om meer dan financiën"

In deze serie over zelfevaluatie van de RvC richten Albert Jan Stam en Jan Maarten van der Meulen het vizier op de Auditcommissie: "... ten aanzien van de auditcommissie in het bijzonder kan het verstandig zijn om juist een non-financial daarin op te nemen."

Lees verder

VTW Academie: Professionalisering in de zomer? Online colleges!

Het voorjaarsprogramma van de VTW Academie is afgerond. In september gaan we weer van start met nieuwe masterclasses en leergangen. Wilt u zich nog aanmelden voor één van deze programma’s? Bekijk dan hier het overzicht van het aanbod. 

Lees verder

Platform31: Versneld aanleggen van warmtenetten voor sociale huurwoningen

Wie warmtenetten voor 2,4 miljoen sociale huurwoningen versneld wil aanleggen heeft zijn transitiepartners nodig. Hoe werken corporaties, gemeenten en warmtebedrijven samen? Platform31 ontwikkelde in opdracht van Aedes en het G40-stedennetwerk de Tool Samen versnellen met warmtenetten om beslissers en hun ondersteuners van de drie partijen te helpen in hun aanpak.

Lees verder

Voorstel tot definitie van sociale huur opgesteld door Johan Conijn in opdracht van Aedes

Wat is eigenlijk een sociale huurwoning? Tot nu toe is daar geen duidelijke definitie van vastgesteld. Gemeenten hanteren verschillende criteria en het fenomeen 'nep sociale huur' is in opmars. In de Nationale prestatieafspraken, die op 30 juni jl. zijn ondertekend door minister De Jonge, Aedes, Woonbond en VNG, is afgesproken dat de minister met een definitie komt. In opdracht van Aedes heeft emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn een voorstel voor de definitie van wat een sociale huurwoning is. Het radioprogramma Pointer (KRO/NCRV) besteedde hier onlangs aandacht aan. 

Lees verder

Doe mee aan wetenschappelijk onderzoek naar Besluitvorming door commissarissen en toezichthouders

Goed Ondernemingsbestuur, corporate governance, heeft zich in eerste instantie (na de boekhoudschandalen en de opkomst van talloze governancecodes) vooral gericht op structuren en processen. Steeds vaker realiseren we ons echter dat het vaak gaat om gedrag, cultuur en individuele opvattingen in de bestuurskamers. In dit wetenschappelijk onderzoek proberen de onderzoekers enkele van deze individuele opvattingen te achterhalen en hoe dit de gezamenlijke besluitvorming kan beïnvloeden.

Lees verder

"Buffers en beleidsruimte" - podcast Accent Advies en Ortec Finance met VTW-lid Alice Jansen

Accent Advies en Ortec Finance zijn gestart met de 'Wococast', een podcast met als thema "Buffers en beleidsruimte". Deze podcast is mogelijk ook interessant voor toezichthouders die meer willen weten over onderwerpen als vastgoedsturing, portefeuillemanagement, assetmanagement en investeringsafwegingen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 5 corporaties online: bij Vechthorst, Reggewoon, Wonen Midden-Delfland, Triada en Woningstichting Putten. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 11 juli 2022: Plannen voor Ruimtelijke Ordening, leefbaarheid en veiligheid

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: plannen voor Ruimtelijke Ordening én Leefbaarheid en Veiligheid; consultaties geopend voor huurverlaging én stelsel van normhuren; minister wil definitie van sociale huur; en opgave ouderenhuisvesting groter dan verwacht.

Lees verder