Nieuwe VTW podcast: Normhuren

In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts over de mogelijke invoering van 'normhuren' in de corporatiesector. Wat is het en wat kan dit betekenen voor de positie van huurders? In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat het kabinet de huurtoeslag wil hervormen en vereenvoudigen. Het kabinet wil de maximale huurgrens afschaffen en overstappen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen.

Op 5 juli jl. is de internetconsultatie geopend voor het wetsvoorstel Hervorming huurtoeslag. De consultatie sluit op 2 augustus a.s.

Andere belanghouders, zoals Aedes, Woonbond en VNG, zijn zeer kritisch op de mogelijke invoering van normhuren. In deze podcast leggen Frank en Eelkje uit waarom deze partijen gelijk hebben en waarom het invoeren van normhuren negatieve effecten heeft voor grote groepen huurders.

 


Terug