Nieuwsbrief 27 mei 2022

Reminder: Gezamenlijk congres Aedes en VTW op 9 juni a.s. met minister De Jonge

Op 9 juni organiseren Aedes en VTW een gezamenlijk middagcongres met als titel ‘Van lobby naar leveren naar nog meer leveren’ in Fort Voordorp. De woningwet is aangepast en de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Woningcorporaties wordt zowel in regels als financieel meer ruimte gegund. We komen daarmee in een nieuwe fase. Wat betekent dat voor woningcorporaties, hun bestuurders en toezichthouders?

Aansluitend vindt om 19.00 uur voor leden van de VTW de algemene ledenvergadering plaats. Op de agenda staat o.a. de Beroepsregel 2022. Leden hebben op 25 mei jl. een mail ontvangen met informatie over de agenda, bijlagen en het online stemmen.

Lees verder

‘Online tool is een hulpmiddel voor goed gesprek’ - Ervaringen met online tool zelfevaluatie van de VTW en tips voor RvC’s

Raden van Commissarissen die een zelfevaluatie (zonder externe begeleiding) op de agenda hebben staan, kunnen gebruikmaken van de online tool van de VTW. Alle leden vullen individueel een vragenlijst (gebaseerd op de Governancecode) in. De rapportage vormt de basis voor een goed gesprek. Wat zijn de ervaringen van RvC’s en welke tips hebben zij voor hun collega’s?   

Lees verder

VTW Academie: Masterclasses voorjaar VTW Academie

Wilt u voor de start van de zomer nog werken aan uw professionalisering? Er gaan nog een aantal masterclasses dit voorjaar van start. Voor de onderstaande masterclasses zijn er nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar, dus schrijf u nog snel in! Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden door te klikken op de links hieronder. Op onze website vindt u ook het volledige programma van 2022.

Lees verder

Hoe krijg je als RvC inzicht in de sociale rendementen? - Trainee Nabil el Malki ging ermee aan de slag

Met die onderzoekvraag van de Raad van Commissarissen van Woonwaarts ging trainee Nabil el Malki aan de slag. Dit resulteerde in een praktisch model dat helpt bij het bekijken en beoordelen van de leefbaarheid in een buurt: de leefbaarheidsdriehoek. 

Lees verder

Huurcommissie gaat meer huurders helpen

Huurders en verhuurders die de Huurcommissie inschakelen bij een geschil kunnen op een tijdiger uitspraak rekenen. Dat blijkt uit een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Uit de brief, die over de actualiteit in het huurbeleid gaat, blijkt dat het afgelopen jaar 16.616 verzoeken aan de Huurcommissie zijn behandeld. De uitbreiding van de taak van de Huurcommissie wordt voorbereid in het wetsvoorstel Bescherming middenhuur

Lees verder

Platform31 organiseert: Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 (27 en 28 september)

Het oplossen van met de wooncrisis samenhangende vraagstukken vergt onderzoek, denk- en organisatiekracht én debat. Platform31 organiseert op 27 en 28 september de achtste editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting. Tijdens deze tweedaagse verkennen bevlogen strategen en experts in woonbeleid samen of en hoe de door elk van hen geschetste oplossingen soelaas kunnen bieden bij de aanpak van de meest urgente opgaven. 

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 28 vacatures bij 19 corporaties online: bij Tablis Wonen, oud Vestia, Wierden en Borgen, Ons Huis, Lekstedewonen, Stek, Woongoed Zeist, Lek en Waard Wonen, Trudo, Bo-Ex, Oost West Wonen, Woongoed Middelburg, Rijswijk Wonen en De Vooruitgang.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 23 mei: Minister voert druk op voor betaalbaar wonen en op de ruimtelijke ordening

In het nieuwsoverzicht van deze week: minister De Jonge heeft het programma Betaalbaar wonen aan de Tweede Kamer gestuurd. Ook zal het kabinet nadrukkelijker knopen gaan doorhakken wanneer nationale opgaven elkaar ruimtelijk in de weg zitten of wanneer de ruimtelijke kwaliteit hierom vraagt. De regie op de volkshuisvesting is weer helemaal terug.

Lees verder