Huurcommissie gaat meer huurders helpen

Huurders en verhuurders die de Huurcommissie inschakelen bij een geschil kunnen op een tijdiger uitspraak rekenen. Dat blijkt uit een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Uit de brief, die over de actualiteit in het huurbeleid gaat, blijkt dat het afgelopen jaar 16.616 verzoeken aan de Huurcommissie zijn behandeld. De uitbreiding van de taak van de Huurcommissie wordt voorbereid in het wetsvoorstel Bescherming middenhuur

Verbetering informatiepositie huurders
De minister wil huurders beter informeren, bijvoorbeeld over de berekingen in het woningwaardingsstelstel. De Huurcommissie wil het centrale loket worden voor informatie over huurvraagstukken.

Pilots tegen woonfraude
Woningcorporaties gaan in nieuwe pilots samen met de gemeente Amsterdam, Rotterdam en Haarlem woon- en adresfraude opsporen. Eind 2022 zijn de resultaten van deze pilot bekend.

Kamerbrief
Lees hier de hele Kamerbrief van minister De Jonge: Actualiteit in het huurbeleid. Een brief van de voorzitter van de Huurcommissie is als bijlage bij de Kamerbrief gevoegd. In deze brief gaat de Huurcommissie in op hoe zij de achterstanden in 2021 hebben aangepakt. 


Terug