Hoe krijg je als RvC inzicht in de sociale rendementen? - Trainee Nabil el Malki ging ermee aan de slag

Met die onderzoekvraag van de Raad van Commissarissen van Woonwaarts ging trainee Nabil el Malki aan de slag. Dit resulteerde in een praktisch model dat helpt bij het bekijken en beoordelen van de leefbaarheid in een buurt: de leefbaarheidsdriehoek.

Als jonge bestuurskundige met praktijkervaring in het jeugd- en jongerenwerk begon Nabil el Malki in mei 2021 aan zijn traineeship bij de Raad van Commissarissen van Woonwaarts. ‘Het is een complexe sector in een roerige tijd met veel verschillende stakeholders, dus het eerste half jaar was het vooral meekijken en veel luisteren.’ In het tweede halfjaar kon El Malki zijn maatschappelijke en bestuurskundige ervaring inzetten voor de leefbaarheidsvraagstukken van de corporatie.

De leefbaarheidsdriehoek zet huurder centraal
‘Het viel mij op dat het bij de RvC veel over cijfers gaat. Logisch natuurlijk, de business moet kloppen, maar sociaal maatschappelijke inzet is even belangrijk,’ vertelt El Malki. ‘Juist die keuzes hebben effect op mensen, op je huurders.’ Met deze gedachte ontwikkelde hij de zogenoemde leefbaarheidsdriehoek. De driehoek is gebaseerd op theorie uit de pedagogiek en helpt bij het centraal stellen van de huurder bij het maken van keuzes om iedereen zich thuis te laten voelen in de buurt.

In de driehoek staat de huurder daadwerkelijk in het midden tussen de drie domeinen die bepalen in welke mate de leefbaarheid op orde is. Ieder domein, Welzijn, Veiligheid en Ontmoeten & eigenaarschap, kent weer verschillende hulpbronnen. In de meest ideale situatie staan alle domeinen op groen en is de leefbaarheid in balans. 

 

Corporatie moet regie pakken in buurt
Per hulpbron zijn verschillende partners nodig. Bij criminaliteit bijvoorbeeld, moet ook de politie betrokken worden. Terwijl in het domein Welzijn bij individuele aandacht, een wijkcentrum een bijdrage zou kunnen leveren. Door per hulpbron de juiste partner aan te haken en de verschillende domeinen met elkaar te verbinden kan de corporatie de leefbaarheid voor de huurder vergroten. ‘Het blijft een proces van analyseren, monitoren en bijschaven,’ licht El Malki toe.

En wat heeft de traineeship nog meer opgeleverd?
Voor de diversiteit binnen een RvC is het goed om verschillende achtergronden -en soms onverwachte achtergronden- (tijdelijk) te laten meelopen. De pedagogische inbreng in de leefbaarheidsdriehoek is hier een mooi voorbeeld van. Ook kan een andere achtergrond bijdragen aan vernieuwende werkwijzen tijdens vergaderingen, zoals in duo’s iets voorbereiden of met korte video’s onderwerpen introduceren. 

En de laatste tip is voor Raden van Commissarissen én andere jonge professionals die willen door ontwikkelen en nieuwe ervaringen willen opdoen: ‘Met dit traineeship kon ik laten zien dat je, ongeacht leeftijd, achtergrond of welke reden dan ook, je voor een traineeship kunt gaan. Ook bij een Raad van Commissarissen. Het draagt enorm bij aan je eigen ontwikkeling, en je wordt uitgedaagd om iets van jezelf mee te brengen.’

Meer weten over Nabil's ervaringen? Neem dan contact met hem op via email: n.elmalki@presikhaafuniversity.com

Dit artikel is op 27 mei 2022 tevens gepubliceerd op de website van Aedes.


Terug