Nieuwsbrief 20 mei 2022

Van de voorzitter - Kom naar het gezamenlijke congres VTW en Aedes op 9 juni a.s. (video)

Op 9 juni organiseren Aedes en VTW een gezamenlijk middagcongres met als titel ‘Van lobby naar leveren naar nog meer leveren’ in Fort Voordorp. De woningwet is aangepast en de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Woningcorporaties wordt zowel in regels als financieel meer ruimte gegund. We komen daarmee in een nieuwe fase. Wat betekent dat voor woningcorporaties, hun bestuurders en toezichthouders? Minister Hugo de Jonge komt zijn plannen op het congres aan u toelichten. VTW-voorzitter Guido van Woerkom legt in onderstaande video uit waarom u daar bij moet zijn.

Lees verder

‘Denk óók aan de toekomstige huurder’ - interview met VTW-lid Ruud Geelhoed over dilemma’s energiearmoede

Corporaties moeten de verduurzaming versnellen om de energielasten om laag te brengen en individuele huurders die in financiële problemen komen door de forse stijging van die lasten bijstaan. Dat stelt Ruud Geelhoed, lid van de VTW en toezichthouder bij drie corporaties. Deze aanpak levert echter ook dilemma’s op in de bestuurskamer.

Lees verder

Jubileumtour 20 jaar VTW: regionale bijeenkomsten in Ommen (2 juni), Heerenveen (16 juni) en 23 juni (Bergen op Zoom)

De VTW bestaat dit jaar 20 jaar! Wij willen dit graag met u en onze belanghouders vieren. Daarom organiseren we een jubileumtour, die in juni en september 7 regio’s bezoekt. We starten op 2 juni bij Vechtdal Wonen in Ommen, gevolgd door 16 juni bij Accolade in Heerenveen en 23 juni bij Stadlander in Bergen op Zoom. In september volgen nog vier regionale bijeenkomsten. Kom ook!

Lees verder

Nieuwe podcast: Dwang voor 30% sociale woningbouw, prestatieafspraken, afschaffing verhuurderheffing en Opgaven en middelen

In deze podcast zijn Eelkje van de Kuilen (AKD) en Frank Roerdinkholder (RvC Woonmensen & werkzaam bij Domijn) te gast om in gesprek te gaan over de nieuwste plannen van minister De Jonge. Hij wil gemeenten mogelijk gaan dwingen om aan 30% sociale woningbouw te doen. Hoe staat het met de afdwingbare prestatieafspraken? En wat is de financiële impact van de afschaffing van de verhuurderheffing op de korte en de lange termijn? Is het probleem van de 24 miljard tekort uit het onderzoek Opgaven en Middelen daarmee opgelost?

Lees verder

‘Sta open voor dromen van ouderen’ - Aziza Aachiche, commissaris wonen en zorg, over pamflet 'Rebellie in participatie'

Dromen over nieuwe woonvormen voor ouderen, zoals het pamflet Rebellie in participatie beschrijft, vraagt om een open houding van toezichthouders van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Dat stelt Aziza Aachiche, adviseur Sociaal in vastgoed én commissaris bij de corporaties SSW en Domesta en bij zorgorganisatie Beweging 3.0.

Lees verder

Minister De Jonge: Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft zijn plannen bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Mensen met een middeninkomen vallen nu tussen wal en schip en mensen met een laag inkomen houden na het betalen van de huur soms te weinig over om van te leven. Daarom moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en wordt de middenhuursector gereguleerd. Huurders en kopers worden beter beschermd.

Lees verder

VTW Academie: Dynamische oordeelsvorming

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal en wordt bepaald door vele factoren. Het vormen van een goed oordeel is ook lastiger dan het lijkt. Voor een RvC is het komen tot een goed afgewogen oordeel van doorslaggevend belang bij het wel of niet goedkeuren van voorgenomen bestuursbesluiten en bij het beoordelen van de prestaties van de organisatie. Het stellen van de juiste vragen is cruciaal om een completer en scherper beeld te krijgen van de organisatie. Dynamische oordeelsvorming is daarbij een uitstekend middel die u helpt om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen.

Lees verder

Aedes: praktijkvoorbeeld vergelijking kosten van nieuwbouw met conceptueel bouwen door Limburgse corporaties

De enorme nieuwbouwopgave vraagt om nieuw opdrachtgeverschap. Ofwel: niet meer denken in unieke projectontwikkeling, maar de regie voeren bij de bestelling van kant-en-klare woonproducten. Koos Eggels, Adviseur Vastgoedstrategie bij Wonen Limburg, weet er alles van. Op 16 juni 2022 organiseert Aedes de masterclass 'Benchaction: de opdrachtgever als regisseur in de nieuwbouwopgave'. 

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 24 vacatures bij 14 corporaties online: bij BO-EX, De Goede Woning, Tablis Wonen, oud Vestia, Wierden en Borgen, Ons Huis,  Lekstedewonen,  Stek, Lek en Waard Wonen, Trudo, Oost West Wonen, Woongoed Middelburg en Rijswijk Wonen. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 16 mei 2022: Minister De Jonge wil 30% sociale woningbouw afdwingen

Terug van weg geweest na het meireces van de Tweede Kamer: het politieke nieuwsoverzicht. Minister De Jonge heeft niet stilgezeten: hij heeft zijn ambitieuze plannen voor de volkshuisvesting verder ingevuld. Zo wil hij dat minimaal 30% van de woningvoorraad van gemeenten onder de liberalisatiegrens valt. Verder eisen grote thema's de aandacht: de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de stikstofproblematiek. Tenslotte is er (eindelijk) weer eens wat goed nieuws voor woningcorporatie Vestia.

Lees verder