Nieuwsbrief 22 april 2022

Cybersecurity: ook wij zijn gehackt, hadden we dit kunnen voorkomen? - artikel door Boban Vukicevic en Robert Govers

In de laatste weken waren we getuigen van een reeks cyberaanvallen op woningcorporaties. Alhoewel het doelwit niet direct de woningcorporaties was, maar het softwarebedrijf dat de software levert aan een aantal woningcorporaties, is het uiteindelijke slachtoffer de woningcorporatie en in het bijzonder haar huurders. Het zijn immers hun privégegevens die nu op straat dreigen te komen.

Boban Vukicevic, lid RvC Staedion en RvC Leystromen en lid van de werkgroep Digitalisering en Robert Govers, directeur van Securesult gaan in dit artikel in op cybersecurity.

Lees verder

‘Vanuit de maatschappelijke opgave naar de regels kijken’ - interview met Hugo Eekhof (Aw) over nieuw beoordelingskader Aw en WSW

In het gezamenlijk beoordelingskader van Aw en WSW – dat per 1 april geldt – zijn de risicogebieden cultuur en gedrag én het volkshuisvestelijk belang toegevoegd, als onderdeel van de beoordeling op governance. De Autoriteit woningcorporaties organiseert bijeenkomsten om met bestuurders en toezichthouders in gesprek te gaan over het geactualiseerde kader. 

Lees verder

VTW Academie: Eerstvolgende masterclasses van de VTW Academie

De volgende masterclasses gaan in het voorjaar nog van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden door te klikken op de links hieronder. Op onze website vindt u ook het volledige programma van 2022.

Lees verder

‘Neem als RvC-voorzitter signalen van commissarissen serieus’ - Praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC nr. 6: ‘Zorgen voor de RvC zelf én voor team (bestuurder en directie)’

De werkgeversrol van de RvC verdient aandacht. In de praktijk lopen bestuur en toezicht tegen dilemma’s aan. Een VTW-werkgroep heeft zich over praktijkvoorbeelden gebogen om meer inzicht te krijgen in die dilemma’s en de geleerde lessen op een rij te zetten. Elke twee weken publiceren we een casus die aansluit op één van de vijf aandachtsgebieden zoals benoemd in de handreiking De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris, dit keer de (voorlopig) laatste aflevering: ‘Zorgen voor de RvC zelf én voor team (bestuurder en directie)’ De RvC lijkt geen hoge dunk te hebben van het functioneren van een manager. Dat idee heeft de manager in ieder geval zelf. Hij vertelt de bestuurder hier last van te hebben. Is het aan de RvC om een oordeel te hebben over een individueel MT-lid?

Lees verder

Heeft de nieuwe Woningwet c.a. toereikend gefaciliteerd in kostenefficiënte en kwalitatief verantwoorde huisvesting van de diverse doelgroepen van beleid? - artikel door Hans van Vark RA

Heeft de nieuwe Woningwet c.a. toereikend gefaciliteerd in kostenefficiënte en kwalitatief verantwoorde huisvesting van de diverse doelgroepen van beleid? Dat is de vraag die Hans van Vark RA met een uitgebreide analyse probeert te beantwoorden. Hans van Vark RA is adviseur/consultant en als docent verbonden aan de VTW Academie.

Lees verder

Aedes: ‘Er moet één landelijke toelatingstoets komen voor conceptuele bouw’

Corporaties willen snel bouwen maar, worden geconfronteerd met nieuwe problemen: alsmaar stijgende bouwprijzen en daarnaast dreigt stikstof de woningbouw op slot te zetten. Conceptueel bouwen, woningen uit de fabriek, kan helpen om veel sneller meer huizen te bouwen. Op dit moment echter, is het aan elke gemeente opnieuw te bepalen of een standaard woning veilig is en gebouwd mag worden. Dat is onnodig en belemmert het verhogen van snellere woningbouw. Een landelijke toelatingstoets voor conceptuele bouw zou voldoende zijn.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 4 vacatures bij 3 corporaties online: bij de Wassenaarsche Bouwstichting, Ons Huis en Stek. Daarnaast is de VTW op zoek naar een voorzitter voor de Programmaraad van de VTW Academie.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 19 april 2022: minister De Jonge wil harde afspraken over woningbouwproductie

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: minister wil dit jaar harde afspraken over woningbouw; huurverhogingen minder afhankelijk van inflatie; internetconsultatie over intrekking verhuurderheffing; verduurzaming gebouwde omgeving; analyses transitievisies warmte; PvdA wil ruimere definitie DAEB en de ChristenUnie haakt aan op zorgen VTW bij saneringskader.

Lees verder