Aedes: ‘Er moet één landelijke toelatingstoets komen voor conceptuele bouw’

Corporaties willen snel bouwen maar, worden geconfronteerd met nieuwe problemen: alsmaar stijgende bouwprijzen en daarnaast dreigt stikstof de woningbouw op slot te zetten. Conceptueel bouwen, woningen uit de fabriek, kan helpen om veel sneller meer huizen te bouwen. Op dit moment echter, is het aan elke gemeente opnieuw te bepalen of een standaard woning veilig is en gebouwd mag worden. Dat is onnodig en belemmert het verhogen van snellere woningbouw. Een landelijke toelatingstoets voor conceptuele bouw zou voldoende zijn.

Lees het hele artikel op Aedes.nl

De VTW is momenteel bezig met het ontwikkelen van een handreiking Conceptueel bouwen voor toezichthouders. Dit doen we in samenwerking met het Netwerk Conceptueel Bouwen en Aedes. De handreiking is voor de zomer van 2022 gereed.


Terug