Nieuwsbrief 11 maart 2022

Nieuwe handreiking: Uitwerking criteria toezichtvisie VTW

In de ALV van november 2021 heeft de VTW prijzen uitgereikt voor de beste toezichtvisie. Een onafhankelijke jury heeft een beoordeling voor de ingestuurde toezichtvisies opgesteld in een juryrapport en tevens een rapport gemaakt met de onderliggende analyses van de toezichtvisies. Op basis hiervan hebben Stefan Cloudt en Albert Kerssies een handreiking gemaakt voor VTW-leden, met daarin de uitwerking van de criteria voor de toezichtvisie.

Lees verder

‘Hulpmiddel voor het goede gesprek over goed toezicht’ - interview met Stefan Cloudt over handreiking criteria toezichtvisie

Aan de hand van de tien criteria van de VTW-prijsvraag beste toezichtvisie én de principes uit de Governancecode kunnen RvC’s en bestuur samen het goede gesprek voeren over goed toezicht. In de VTW-handreiking Uitwerking criteria toezichtvisie legt Stefan Cloudt de verbinding tussen de criteria van de prijsvraag en de code. ‘De handreiking is vooral een hulpmiddel voor gezamenlijke reflectie.’

Lees verder

'Hoe houd je toezicht op lokale netwerken?' - VTW artikel met Cor van Montfort in Aedes Magazine

Corporaties werken steeds meer samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot welzijn) om bewoners vooruit te helpen. Die lokale netwerken zijn volop in beweging, zoals in de wijken Keent en Moesel in Weert waar Wonen Limburg actief is. Hoe houd je daar toezicht op? Dat is onderwerp van onderzoek. 
Onderzoeker Cor van Montfort liep met strategisch adviseur Dieneke Joosten van Wonen Limburg een uitgebreide ronde door de wijken Keent en Moesel in Weert, 1 van de 7 casussen van het 2-jarig wetenschappelijk onderzoek naar het toezicht op lokale netwerken.

Lees verder

‘Ontwikkelen en behoud talent gaat ook de RvC aan’ - Praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC nr. 3: ‘Toezicht op ontwikkelen talent in organisatie’

De werkgeversrol van de RvC verdient aandacht. In de praktijk lopen bestuur en toezicht tegen dilemma’s aan. Een VTW-werkgroep heeft zich over praktijkvoorbeelden gebogen om meer inzicht te krijgen in die dilemma’s en de geleerde lessen op een rij te zetten. Elke twee weken publiceren we een casus die aansluit op één van de vijf aandachtsgebieden zoals benoemd in de handreiking De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris, dit keer: ‘Toezicht op ontwikkelen talent in organisatie.’ Na het vertrek van de bestuurder blijkt dat er onvoldoende is gedaan om het talent in de organisatie te ontwikkelen en te behouden. Wat had de RvC kunnen doen om dit te voorkomen, zonder hierbij op de stoel van de bestuurder te gaan zitten?

Lees verder

VTW Academie: Eerstvolgende masterclasses van de VTW Academie

De volgende masterclasses gaan in maart en april van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden door te klikken op de links hieronder. Op onze website vindt u ook het volledige programma van 2022.

Lees verder

NBA: aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders voor preventie en detectie van fraude

De Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) heeft een werkgroep Fraude ingesteld. De werkgroep heeft twee brochures geschreven met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude. Hoewel de aanbevelingen zijn gericht op het voorkomen en detecteren van fraude en corruptie in al haar verschijningsvormen, zijn de aanbevelingen ook breder toepasbaar in het kader van naleving van wet- en regelgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Lees verder

Erasmus Governance Institute: oproep om mee te doen aan enquête over toezicht

De VTW brengt graag een onderzoek van het Erasmus Governance Institute (EGI) onder uw aandacht. EGI doet onderzoek naar het functioneren van commissarissen en toezichthouders op de thema's onafhankelijkheid, twijfel en integriteit. U kunt deelnemen aan een survey. Het invullen duurt 5-10 minuten.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC en vacature bestuurslid VTW (profiel Financiën)

Op dit moment hebben we 5 vacatures bij 4 corporaties online: bij Alwel, De Zes Kernen, Heuvelrug Wonen en Woonpartners. Vitalis Woonzorg Groep heeft ook een vacature. Daarnaast zoekt de VTW een bestuurslid.

Lees verder