Erasmus Governance Institute: oproep om mee te doen aan enquête over toezicht

De VTW brengt graag een onderzoek van het Erasmus Governance Institute (EGI) onder uw aandacht. EGI doet onderzoek naar het functioneren van commissarissen en toezichthouders op de thema's onafhankelijkheid, twijfel en integriteit. U kunt deelnemen aan een survey. Het invullen duurt 5-10 minuten.

EGI is het corporate governance expertisecentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast het verzorgen van postdoctorale opleidingen voor toezichthouders doet het instituut wetenschappelijk onderzoek. Eerdere onderzoeken betroffen onder andere: maatschappelijk bewustzijn van ondernemingen, diversiteit in leiderschap, werving en selectie van commissarissen, klimaatrapportage en toezichthouden tijdens de Coronacrisis.
Met haar onderzoeken beoogt EGI een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van het interne toezicht op ondernemingen en maatschappelijke organisaties in Nederland. Uw bijdrage is daarbij van groot belang. 

Het invullen van de enquête kost 5 à 10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en de resultaten worden naderhand met u gedeeld. Tevens worden de resultaten verwerkt in een artikel voor Goed Bestuur & Toezicht. 

Via onderstaande link gaat u naar de enquête: 

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5mwR4IfhZMcZ69U?Q_URL=VTW

Ervaring als commissaris of toezichthouder is hiervoor benodigd omdat een deel van de vragen gaat over het functioneren als commissaris/toezichthouder.  

NB 1: Wanneer u meerdere toezichtfuncties bekleedt, verzoek ik u één aansprekende toezichtfunctie in gedachten te nemen voor het beantwoorden van alle vragen.

NB 2: Waar in deze enquête de term CEO wordt gebruikt, kunt u ook lezen: Voorzitter College van Bestuur.


Terug