Nieuwsbrief 24 december 2021

Van de voorzitter - het coalitieakkoord en kerstwens

In deze video geeft VTW-voorzitter Guido van Woerkom een reactie op het coalitieakkoord en spreekt hij een kerstwens uit voor onze leden en belanghouders. 

Lees verder

Kerstgroet en sluiting VTW Bureau in de kerstvakantie

Vanaf vrijdag 24 december 2021 is het VTW Bureau gesloten in verband met de Kerstvakantie. Op maandag 10 januari 2022 zijn wij weer bereikbaar. 

Lees verder

Save the date: ALV VTW en gezamenlijk congres VTW en Aedes over Opgaven en Middelen op 9 juni 2022

Voor in uw agenda: Op 9 juni 2022 organiseert de VTW samen met Aedes een gezamenlijk congres over Opgaven en Middelen. Aansluitend wordt ook onze ALV gehouden. De eerder vastgestelde datum van 21 juni voor de ALV komt hiermee te vervallen.

Lees verder

VTW Academie: Masterclasses VTW Academie in 2022 – fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

Het opleidingsprogramma voor 2021 is inmiddels afgerond en daarmee kijken wij alweer vooruit op het nieuwe jaar. Op de website van de VTW Academie zijn de nieuwe data te vinden en is inschrijven mogelijk. De volgende opleidingen gaan de komende periode van start en hebben nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over een specifieke masterclass is te vinden op de website van de VTW Academie. 

Lees verder

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst VTW en Avicenna voor VTW Academie

Op 22 december 2021 hebben Frank Seine (Avicenna) en Albert Kerssies (VTW) de nieuwe vierjarige samenwerkingsovereenkomst voor de VTW Academie ondertekend. Wij zijn verheugd dat we de succesvolle samenwerking weer voor een aantal jaren hebben vastgelegd.

Lees verder

Nieuwe podcast: 'Onder commissarissen' met Marilieke Engbers en Albert Kerssies

'Onder commissarissen - hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt' is een boek geschreven door Marilieke Engbers. In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten om over dit boek te praten: Marilieke Engbers zelf en VTW-directeur Albert Kerssies. Wat is het "ongezegde" eigenlijk? Hoe heeft Marilieke de uitkomsten van haar wetenschappelijke onderzoek in het boek verwerkt? 

 

Lees verder

Nieuwe podcast: het coalitieakkoord en de plannen voor de volkshuisvesting

In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten: Eelkje van de Kuilen en Albert Kerssies. Een speciale bijdrage is er van Randy Martens, voormalig senior belangenbehartiger bij Aedes. Eelkje, Albert en Hans gaan in gesprek over het nieuwe coalitieakkoord, dat op 15 december 2021 werd gepresenteerd. Welke plannen hebben VVD, D66, CDA en CU voor de volkshuisvesting? Wat gebeurt er met de verhuurderheffing en de sociale huursector?

Lees verder

Nieuwe podcast: de definitieve beleidsregels van de Autoriteit Woningcorporaties

Begin december 2021 heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de definitieve beleidsregels vastgesteld. In deze podcast ontvangt Hans Geurts als gasten Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Albert Kerssies (directeur VTW). Zij geven hun reactie op de definitieve beleidsregels. Wat is er veranderd ten opzicht van de consultatieversie? We kijken ook terug naar onze podcast in juni 2021 over de concept beleidsregels en gaan praten over wat er is verbeterd. Specifiek komen daarbij de onverenigbaarheden en de "fit en proper" toets aan de orde.

Lees verder

Nieuwe handreiking: Toetsings- en toezichtskader

Deze handreiking geeft inzicht in de belangrijkste toezichts- en toetsingskaders die bij het houden van toezicht door de RvC van toepassing zijn. Hierbij gaat het om het toetsen aan de kaders en de voorwaarden om dat goed te doen; zoals het krijgen en vergaren van de juiste informatie, het beheersen van de risico’s en het afleggen van verantwoording door zowel de bestuurder als de RvC.

Lees verder

Woningcorporaties voldoen aan de WNT in 2020

De bezoldiging van ca. 2.100 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties voldoet in 2020 aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit is vastgesteld uit de analyse van WNT-gegevens die de corporaties digitaal aanleverden aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Lees verder

Modelreglement financieel beleid en beheer geactualiseerd

De nieuwe Woningwet die op 1 januari 2022 in werking treed, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor het verplichte reglement financieel beleid en beheer. Om woningcorporaties te helpen hun reglement in lijn te brengen met de Woningwet, heeft Aedes in samenwerking met de VTW het modelreglement geactualiseerd.

Lees verder

Aedes maakt afspraken met kabinet: extra investeringen woningcorporaties na verlaging verhuurderheffing

Woningcorporaties gaan de komende jaren meer nieuwe woningen bouwen en meer huizen verduurzamen nu de verhuurderheffing met 500 miljoen verlaagd is. Ze maakten daarover afspraken met minister Ollongren. Het is de intentie om dergelijke afspraken ook te gaan maken met het komend kabinet, gekoppeld aan de volledige afschaffing van de heffing. Dat schrijft branchevereniging Aedes op de website.

Lees verder

Minister Ollongren stuurt Kamerbrief over jongvolwassen wezen in sociale huurwoningen

Minister Ollongren heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond jongvolwassen wezen in een sociale huurwoning. Dit naar aanleiding van ophef in de media en de Tweede Kamer eerder dit jaar.

Lees verder

Splitsingstool 2022 beschikbaar

Op verzoek van VTW heeft WNT Advies een splitsingstool ontwikkeld waarmee de bezoldiging van de bestuurder - bestaande uit salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten - gemakkelijk kan worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris. De splitsingstool is geactualiseerd op basis van de verdeling van de pensioenpremies 2022.

Lees verder

Wegwijs in nieuw energieprestatiestelsel - notitie energieprestatie voor toezichthouders

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en woonkwaliteit van sociale huurwoningen staan steeds meer onder druk door stijgende energieprijzen, uitfasering van aardgas en klimaatverandering. Niet voor niks stelt de Woningwet 2022 verduurzaming formeel als taak van corporaties.

Lees verder

Heeft u uw PE over 2021 al geregistreerd bij de VTW?

Leden van de VTW hebben met elkaar afgesproken om ieder jaar een minimum aantal uren te besteden aan permanente educatie (PE) gericht op de ontwikkeling als corporatiecommissaris én om dit te registreren bij de VTW. Ruim 85% van de leden heeft hier al aan voldaan. Heeft u nog niet al uw PE voor 2021 geregistreerd, dan vragen wij u dit uiterlijk 31 december 2021 alsnog te doen.

Lees verder

Agenda VTW bijeenkomsten 2022

In 2022 staan al diverse bijeenkomsten voor leden gepland. Een overzicht van wat al bekend is, staat hieronder.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 20 december 2021: coalitieakkoord

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week staat - uiteraard - het nieuwe coalitieakkoord centraal. We laten de belangrijkste punten nogmaals de revue passeren. Maar er gebeurde nog meer afgelopen week: de voortgang woningbouw, internetconsultatie warmtetransitie en de positie van dak- en thuisloze jongeren.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 4 vacatures bij 4 corporaties online: bij Woonpunt, Intermaris, DUWO en Leystromen. Daarnaast is de VTW op zoek naar een verenigingssecreterasse.

Lees verder