Politiek nieuwsoverzicht 20 december 2021: coalitieakkoord

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week staat - uiteraard - het nieuwe coalitieakkoord centraal. We laten de belangrijkste punten nogmaals de revue passeren. Maar er gebeurde nog meer afgelopen week: de voortgang woningbouw, internetconsultatie warmtetransitie en de positie van dak- en thuisloze jongeren.

Coalitieakkoord
Het duurde heel erg lang, maar het is VVD, D66, CDA en CU gelukt om een nieuw coalitieakkoord te sluiten. Op 15 december jl. werd het gepresenteerd. We schreven er al over in het politieke nieuwsoverzicht van vorige week. Hieronder zetten we de maatregelen nogmaals op een rij.

           Volkshuisvesting en de bredere woningmarkt

Luister hier de VTW Podcast over het coalitieakkoord

Aedes voorzitter Martin van Rijn heeft een interview gegeven aan Trouw. Hierin toont hij zich tevreden met de aangekondigde plannen. Hij spreekt van een herwaardering van de corporatiesector. "De corporaties hebben de afgelopen jaren veel aan slagkracht ingeboet, door een stapeling aan overheidsmaatregelen. Tot frustratie van de corporaties zelf. Die hebben jarenlang aan de deur gerammeld, ze hebben knarsetandend moeten toezien hoe ze steeds minder konden doen aan leefbaarheid in wijken, hoe ze minder nieuwbouw van de grond konden krijgen. Nu wordt de kracht van corporaties weer losgemaakt", aldus Van Rijn.

Interview Trouw: Martin van Rijn: ‘Woningcorporaties gaan de kracht van vroeger inzetten in een nieuwe tijd’ (mogelijk alleen voor abonnees)

Voortgang woningbouw
Minister Ollongren presenteerde afgelopen week een voortgangsbrief met betrekking tot de woningbouw. Een overzicht van de belangrijkste punten:

Internetconsultatie wetsvoorstel warmtetransitie
Het Rijk heeft het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie gebracht. Dit wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas. Het wetsvoorstel vloeit voort uit afspraken die in het Klimaatakkoord hierover zijn gemaakt.

Meer informatie over de consultatie

Dak- en thuisloze jongeren
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stelt dat, hoewel het aantal dak- en thuisloze jongeren is gedaald, blijvende aandacht nodig is voor deze problematiek. Dat laat hij weten in een voortgangsrapportage. Een belangrijke tegenvaller is dat het doel uit het programma 'Een (t)huis, een toekomst' van 10.000 extra woonplekken niet is gehaald. Volgens Blokhuis blijft de teller steken op 6.000-7.000 plekken. "De strategie was o.a. gericht op nieuwbouw, transformatie, woningdelen en het met voorrang toewijzen van woonruimten", aldus de staatssecretaris.

"Sommige plannen hebben door de coronacrisis en/of het aanwijzen van geschikte locaties vertraging opgelopen. Daardoor zullen gemeenten een deel van de middelen naar 2022 doorschuiven, waardoor de doelstelling van de 10.000 extra woonplekken met vertraging zal worden behaald."

Kamerbrief: Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Eindrapportage Boegbeelden Een (t)huis, een toekomst

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug