VTW Academie: Masterclasses VTW Academie in 2022 – fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

Het opleidingsprogramma voor 2021 is inmiddels afgerond en daarmee kijken wij alweer vooruit op het nieuwe jaar. Op de website van de VTW Academie zijn de nieuwe data te vinden en is inschrijven mogelijk. De volgende opleidingen gaan de komende periode van start en hebben nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over een specifieke masterclass is te vinden op de website van de VTW Academie.

Website van de VTW Academie

12 januari 2022 Leergang de nieuwe commissaris
2 maart 20222 Teamvorming in de raad van commissarissen
15 maart 2022 Werkgeverstaken van de RvC
16 maart 2022 Toezicht op zorgvastgoed
17 maart 2022 Sturen en toezicht op cultuur & gedrag
17 maart 2022 Leergang voor de voorzitter
23 maart 2022 Een andere kijk op Gezondheid & Governance
23 maart 2022 Leergang de nieuwe commissaris
 23 maart 2022  Leergang voor de voorzitter
 30 maart 2022  Waardegedreven Toezicht
31 maart 2022 De financiële wereld van de woningcorporatie
31 maart 2022 Proactief toezichthouden

 

In 2022 zullen we helaas nog steeds te maken hebben met de coronasituatie. Hoe dit (professionaliserings)jaar eruit gaat zien, weet niemand. De VTW Academie kijkt continu naar de geldende maatregelen en richtlijnen van het RIVM. De VTW Academie biedt de masterclasses die online goed uitvoerbaar zijn, in ieder geval tot 1 februari 2022 aan via Zoom. In een enkel geval is het niet mogelijk de masterclass online aan te bieden, bijvoorbeeld bij een simulatie. Hierover zullen onze deelnemers persoonlijk bericht krijgen en zullen we samen kijken naar een passende oplossing. Voor de masterclasses die online doorgaan, ontvangen de deelnemers de inloggegevens voor het bijwonen van de opleidingsdag via Zoom. Via onze website kunt u lezen hoe de VTW Academie met de coronamaatregelen omgaat en leest u meer over de gevolgen voor uw deelname.

Namens de VTW Academie wensen we u fijne feestdagen en we zien u graag in 2022!


Terug