Wegwijs in nieuw energieprestatiestelsel - notitie energieprestatie voor toezichthouders

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en woonkwaliteit van sociale huurwoningen staan steeds meer onder druk door stijgende energieprijzen, uitfasering van aardgas en klimaatverandering. Niet voor niks stelt de Woningwet 2022 verduurzaming formeel als taak van corporaties.

Binnen verduurzaming ligt vanuit overheid, maatschappij en stakeholders de meest nadruk op het gebied van energieprestatie en energietransitie. De rekenmethode voor het bepalen van energieprestaties, waaronder energielabels, en het bijbehorende begrippenkader zijn per 1 januari 2021 vernieuwd. Daarnaast zijn de Standaard en streefwaarden geïntroduceerd. Wat is belangrijk voor toezichthouders om te weten?

Nieuw energieprestatiestelsel
Tot 1 januari 2021 was het energielabel het meest gebruikte meetmiddel voor de energieprestatie van woningen. De nieuwe rekenmethodiek en de introductie van Standaard en streefwaarden hebben invloed op werkprocessen en beleid van corporaties:

Meer informatie over de NTA 8800, energieprestatiebegrippen, Standaard en streefwaarden en gevolgen voor corporaties?

Lees de notitie ‘Energieprestatie voor toezichthouders’ van Atriensis.


Terug