Nieuwsbrief 3 december 2021

Nieuw bestuurslid: Lydia van Oudenaren stelt zich voor

In de ALV van 23 november jl. is Lydia van Oudenaren door de ALV benoemd tot bestuurslid van de VTW. In het bestuur zal ze de portefeuille HRM, organisatieontwikkeling en leiderschap op zich nemen. 

Lees verder

Nieuwe beleidsregels Autoriteit Woningcorporaties gepubliceerd

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft op 1 december 2021 de beleidsregels gepubliceerd. Op 1 januari 2022 treedt de gewijzigde Woningwet in werking. De Aw krijgt hierin meer ruimte om maatwerk toe te passen. De VTW is positief over de definitieve versie. 

Lees verder

Leningruil Vestia succesvol afgerond

Het plan om tot een oplossing te komen voor de hoge rentelasten van woningcorporatie Vestia is geslaagd. Maar liefst 251 woningcorporaties droegen vrijwillig bij om hun collega-corporatie te helpen. ‘Een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘In het belang van huurders en woningzoekenden laten woningcorporaties solidariteit zien, in woord èn daad.’

Lees verder

Prijsuitreiking beste toezichtvisie: De Kernen, Lekstede en 'thuis winnaars

Woningcorporaties De Kernen, Lekstede en 'thuis zijn de drie winnaars van de VTW-prijs voor de beste toezichtvisie. De VTW heeft deze prijs ingesteld om de kwaliteit van de toezichtvisies te bevorderen en goede voorbeelden te delen.

Lees verder

VTW Academie: Doorgang masterclasses VTW Academie

Naar aanleiding van de recente persconferenties van het kabinet over de maatregelen tegen de corona pandemie, zijn er veel vragen rondom de doorgang van de masterclasses van de VTW Academie in de laatste weken van dit jaar. We vertellen u graag meer.

Lees verder

Aedes: woningbouwproductie corporaties weer toegenomen

Woningcorporaties bouwden vorig jaar 15.199 nieuwe woningen. Dat is 14% meer dan in 2019. In dat jaar werd de neergaande trend in de woningbouwproductie door corporaties omgebogen. De kosten om een huis te bouwen namen met 13% toe in vergelijking met het jaar daarvoor. Corporaties hebben de ambitie om de woningbouwproductie de komende jaren fors verder te verhogen. Dit schrijft Aedes in een persbericht.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 4 vacatures bij 3 corporaties online: bij Wooncompas, Wold en Waard en Baston Wonen. Daarnaast is de VTW op zoek naar een verenigingssecreterasse en zoekt Woningstichting Putten een nieuwe directeur-bestuurder.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 29 november 2021: Succes voor oppositie bij begroting Wonen

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: minister Ollongren komt linkse oppositie tegemoet om haar begroting veilig te stellen. Ook bij het debat over volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten was ze opvallend mild. Het Programma Aardgasvrije wijken loopt echter minder soepel. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur pleit voor meer ruimtelijke sturing. Het reparatiewetje over de tijdelijke huurovereenkomsten is nog niet aangenomen. Verder lijkt een Kamermeerderheid voorstander van vocht- en schimmelproblematiek onderdeel te maken van de prestatieafspraken, is de SP boos over de "Rotterdamwet" en is discussie ontstaan over het 'volkshuisvestelijk belang' en het 'huurdersbelang' in het extern toezicht door de Autoriteit Woningcorporaties.

Lees verder