Leningruil Vestia succesvol afgerond

Het plan om tot een oplossing te komen voor de hoge rentelasten van woningcorporatie Vestia is geslaagd. Maar liefst 251 woningcorporaties droegen vrijwillig bij om hun collega-corporatie te helpen. ‘Een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘In het belang van huurders en woningzoekenden laten woningcorporaties solidariteit zien, in woord èn daad.’

De leningruil, die leidt tot een structurele verlaging van de rentelasten, is onderdeel van het plan voor Vestia waarbij de corporatie zich uiteindelijk opsplitst in drie woningcorporaties. De drie nieuwe zelfstandig werkende corporaties gaan op 1 januari 2023 van start in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De verwachting is dat ze binnen enkele jaren weer voldoen aan alle sectornormen. 

Meer informatie op de website Leningruil.nl: 'Leningruil succesvol afgerond,'

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer inmiddels per brief geïnformeerd over de leningruil. U kunt deze Kamerbrief hier lezen.

Reactie VTW
'Als vereniging van toezichthouders feliciteren we uiteraard alle betrokkenen met dit resultaat,' aldus VTW-directeur Albert Kerssies. 'Bestuurlijk regisseur Marc Eggermont en zijn team hebben een goed resultaat geboekt, uiteraard samen met alle corporaties die hebben meegewerkt én de mensen van Vestia zelf. Want ik heb zelf kunnen zien hoe ze daar dag en nacht gewerkt hebben om de corporatie er weer bovenop te helpen. Ook willen we Hamit Karakus bedanken, die in het voortraject als bestuurlijk regisseur veel werk heeft gedaan, evenals de commissies die Aedes heeft ingesteld om het traject te begeleiden. '

De VTW heeft aan het begin van dit proces een werkgroep ingesteld om aan de leden informatie te verstrekken en om vanuit de positie van het intern toezicht mee te denken en bij te dragen aan oplossingen. Ook hebben zij meerdere keren ledenbijeenkomsten voorbereid en begeleid en presentaties verzorgd in de ALV van de VTW. Lid van de werkgroep waren: Hanneke Ester, Karin de Graaf, Jan-Maarten van der Meulen, Ben Spelbos en de VTW-bestuursleden Koen Westhoff en Wouter de Jong. Vanuit het VTW Bureau ondersteund door Albert Kerssies en Hans Geurts.

Kerssies: 'Ik wil de leden van de VTW werkgroep dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en het inbrengen van hun financiële en vastgoed expertise in de casus Vestia.'


Terug