Nieuwsbrief 16 juli 2021

VTW Bureau gesloten tijdens zomervakantie

Het bestuur en het bureau van de VTW wensen alle leden en relaties een fijne zomervakantie toe. In verband met de vakantie is het VTW Bureau gesloten van 26 juli t/m 8 augustus.

Lees verder

Kom naar het VTW Ledencongres op vrijdag 8 oktober a.s. over Opgaven en middelen!

Al meer dan 100 leden hebben zich aangemeld voor het (online) VTW Ledencongres over Opgaven en middelen. Het belooft een inspirerende uitzending te worden die u als toezichthouder niet mag missen. Wij hopen u virtueel te begroeten op 8 oktober!

Lees verder

Tussenrapportage leningenruil Vestia - werken aan een structurele oplossing

Op 30 juni jl. hebben het ministerie van BZK, het WSW, Aedes en Vestia een akkoord ondertekend waarin ze vertrouwen uitspreken over de uitvoering van het voorstel om de problemen bij Vestia structureel op te lossen. Ook de Aw sluit zich in een brief daarbij aan. Bestuurlijk regisseur Leningruil Vestia, Marc Eggermont, heeft een tussenrapportage geschreven over de leningruil.

Lees verder

VTW Academie: 'Na de zomerperiode vinden onze masterclasses weer live plaats!'

De eerste helft van het jaarlijkse opleidingsprogramma van de VTW Academie zit erop. Door de corona een ander voorjaar dan anders, maar we zijn blij met alle online ontmoetingen die we met u hebben gehad! Fijn dat we op deze manier toch konden blijven bijdragen aan uw professionalisering als commissaris.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - casus 7: Wel of niet arbeidsmigranten huisvesten?…. voorleggen aan de Aw?

Stedelijk Wonen is een corporatie met ongeveer 10.000 woningen in een middelgrote stad. Er zijn nogal wat fabrieken met veel arbeidsmigranten. De meeste blijven een jaar of drie en een kleine groep vestigt zich permanent. Het grootste deel – meestal alleenstaande mannen – woont in woningen aangrenzend aan het bezit van corporatie. Deze zijn vaak gekocht door beleggers en een paar door uitzendbureaus. De migranten zijn een zorg voor de gemeente, de corporatie en de bewoners in de buurt. De woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten zijn niet best en helaas zorgen ze ook voor nogal wat overlast. De corporatie heeft dit dikwijls in het overleg met de gemeente en beleggers op de agenda gezet.

Lees verder

OVV: ‘Verbeter structureel bewustzijn brandveiligheid bij gebouweigenaren’

Zorg dat het bewustzijn over brandveiligheid bij eigenaren van gebouwen hoog blijft. Blijf extra alert bij gebouwen met één vluchtroute. Die aanbevelingen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan vertegenwoordigers van gebouweigenaren naar aanleiding van onderzoek naar de brand in een galerijflat in Arnhem. Gisteren heeft Aedes een reactie op haar website geplaatst over dit rapport, waarin Aedes aangeeft de aanbevelingen in haar richting ter harte te nemen en extra inspanningen gaat doen om woningcorporaties te ondersteunen om hun woningen brandveilig te houden.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 5 vacatures bij 4 corporaties online:

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 12 juli 2021: Kamer neemt stapel moties over Wonen aan; Staat van de Woningmarkt; Kamerbrief over Vestia

Donderdag 8 juli jl. was de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces. De parlementariërs bespraken en stemden over een hele stapel aan ingediende moties op het gebied van Wonen. Oppositiepartij PvdA kreeg het - tegen de zin van het kabinet - voor elkaar dat het Volkhuisvestingsfonds en de Woningbouwimpuls in 2022 worden voortgezet. Ook stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rond Vestia.

Lees verder

Aedes: Winnaars "So you think can build?" bekend

Tijdens een feestelijke finale van de challenge So you think you can build? zijn de drie winnaars bekend gemaakt. Dat schrijft Aedes op haar website. Eind januari daagden tien woningcorporaties uit Brabant, Limburg en Twente de markt uit samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen en Aedes, onder leiding van ESTI. Welke innovaties biedt de markt op het gebied van betaalbare sociale huurwoningen?

Lees verder