Tussenrapportage leningenruil Vestia - werken aan een structurele oplossing

Op 30 juni jl. hebben het ministerie van BZK, het WSW, Aedes en Vestia een akkoord ondertekend waarin ze vertrouwen uitspreken over de uitvoering van het voorstel om de problemen bij Vestia structureel op te lossen. Ook de Aw sluit zich in een brief daarbij aan. Bestuurlijk regisseur Leningruil Vestia, Marc Eggermont, heeft een tussenrapportage geschreven over de leningruil.

Marc Eggermont: "De tussenrapportage leningenruil Vestia is vorige week als bijlage bij een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. De implementatie fase van de leningruil is nu begonnen. Er wordt hard gewerkt door een aantal werkgroepen. In augustus wordt aan alle corporaties een ‘procesbrief’ gestuurd, waarin zal worden aangekondigd wat er de komende tijd nog voor de individuele corporaties te doen staat. Er wordt geprobeerd om dat per corporatie tot één te ondertekenen overeenkomst te beperken. Dat zal verder worden toegelicht in de procesbrief, zodat corporaties daar in hun planning rekening mee kunnen houden."

Eggermont heeft in de ALV van de VTW op 22 juni jl. een presentatie gehouden over de leningruil. Namens de VTW werkgroep Vestia heeft Karin de Graaf ook een presentatie gegeven over de rol van de toezichthouder.

Meer informatie


Terug