Kom naar het VTW Ledencongres op vrijdag 8 oktober a.s. over Opgaven en middelen!

Al meer dan 100 leden hebben zich aangemeld voor het (online) VTW Ledencongres over Opgaven en middelen. Het belooft een inspirerende uitzending te worden die u als toezichthouder niet mag missen. Wij hopen u virtueel te begroeten op 8 oktober!

Opgaven en middelen
Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties, met een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven. Het gaat om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. Helaas zijn de beschikbare middelen bij lange na niet voldoende om deze maatschappelijke opgaven in voldoende mate op te pakken. De vraag rijst: Hóe nu (lokaal en regionaal) verder? Wat betekent dit voor de (toekomstige) huurders? En wat is de rol van het toezicht hierin?

Tijdens een online talkshow gaat presentator Marijke Roskam op zoek naar oplossingen én bespreekt ze de rol die hierin is weggelegd voor de RvC. Tafelheer is VTW voorzitter Guido van Woerkom. In het eerste deel zijn te gast journalisten Joris Luyendijk en Floor Milikowski en Martin van Rijn, de voorzitter van Aedes. In het tweede deel zullen commissarissen aanschuiven uit regio’s die al een stapje verder zijn. Naar verwachting worden de eerste financiële knelpunten en mogelijke oplossingen op regionaal niveau zichtbaar. Zangeres Hanneke Drenth zorgt voor een inspirerende afsluiting. 

Als lid van de VTW heeft u een uitnodiging voor het Ledencongres ontvangen via een mailing.

Over de gasten
Joris Luijendijk is journalist, antropoloog en schrijver van vele boeken (o.a. over de kloof tussen beeld en werkelijkheid in de Nederlandse politiek en de oorzaken van de bankencrisis in 2008). Hij gaat tijdens het VTW Ledencongres in op de ‘elitaire bubbel’ waarin over het algemeen de commissarissen zich bevinden. Terwijl we juist toezichthouders zijn bij corporaties die als kerntaak hebben om goede huisvesting te bieden aan met name de mensen die zelf geen huis kunnen betalen. Hoe kun je dan goed toezicht houden? En hoe hou je de verbinding met de huurders?

Floor Milikowski is journalist en heeft het boek: ‘Een klein Land. Ongelijke kansen in veranderend Nederland. Met verre uithoeken.’ geschreven. Zij gaat tijdens het VTW ledencongres in op de groeiende kloof tussen arm en rijk en tussen het verschil in regio’s. En hoe corporaties hiermee omgaan.


Terug