Nieuwsbrief 18 juni 2021

Politiek nieuwsoverzicht 14 juni 2021, met o.a. extra middelen nodig voor woningbouw; corporaties mogelijk verplicht tot aanbesteding, concept beleidsregels Aw

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week de volgende onderwerpen: extra middelen nodig voor woningbouw; voortgang versnelling woningbouw; corporaties mogelijk aanbestedingsplichting; Evaluatie Woningwet; concept beleidsregels Aw en doorlooptijden woningbouw door uitspraak Raad van State

Lees verder

Mogelijke aanbestedingsplicht voor corporaties

De Europese Commissie heeft lidstaat Nederland per brief een laatste waarschuwing gestuurd over het naleven van EU-regelgeving omtrent aanbestedende diensten. De Commissie is van mening dat woningcorporaties overheidsopdrachten uitvoeren en daarmee aanbestedingsplichting zouden zijn. De zaak wordt mogelijk beslist door het Hof van Justitie, het hoogste rechtssprekende orgaan van de EU.

Lees verder

VTW Academie: Teamvorming in de Raad van Commissarissen: juist nú!

Goede commissarissen vormen niet zomaar een goed team. ‘Na inmiddels bijna anderhalf jaar met digitale middelen toezicht te hebben gehouden, hebben we gemerkt dat formele onderwerpen online goed besproken kunnen worden, maar dat het interpersoonlijke contact soms lastig is. Zeker als er in de tussentijd wisselingen in de raad hebben plaatsgevonden, is er nog weinig gevoel bij het nieuw samengestelde (toezicht)team’, aldus Puck Dinjens, docent van de masterclass ‘Teamvorming in de Raad van Commissarissen’.

Lees verder

Minister enthousiast over Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

Demissionair minister Ollongren (BZK) is enthousiast over de eerste resultaten van de eind vorig jaar opgezette Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties. "Door de inzet van expertise en diplomatie bij projecten die dreigen vast te lopen, wordt bijgedragen aan planoptimalisatie. Het geven van second opinion en doen van concrete aanbevelingen zorgt hierbij voor het compacter maken van het besluitvormingsproces en het inzetten van zo kort mogelijk planprocedures", aldus de minister in de Kamerbrief 'Voortgang versnellen nieuwbouw'. 

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - casus 6: De nieuwe commissaris wil tempo maken... fris geluid of stokpaardje?

Corporatie Prima Wonen heeft de laatste jaren weinig gebouwd en wil de komende jaren een inhaalslag maken. Gezien de beschikbaarheid van locaties is dat realistisch. Het komend jaar wordt gestart met 100 nieuwe woningen en daarna zo’n 250 woningen per jaar. Prima Wonen heeft voldoende financierings- en borgingsruimte.

Lees verder

Nieuwe podcast: de concept beleidsregels van de Aw

Op 1 juni jl. is de open consultatie gestart van de beleidsregels die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft opgesteld. Na de open consultatie, die sluit op 21 juni a.s. beoordeelt de Aw de reacties en past waar nodig de beleidsregels aan.

Lees verder

Korte survey Universiteit Utrecht over oordeelsvorming in de RvC

Ondanks de ruime maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht voor intern toezicht is er nog weinig bekend over de informatieverwerking en oordeelsvorming door toezichthouders en commissarissen. Drs. Mehmet Duran (Universiteit Utrecht) is hoofdonderzoeker bij dit onderzoek en heeft de VTW gevraagd om een korte survey aan onze leden voor te leggen.

Lees verder

Prijs voor beste toezichtsvisie - Stuur het snel in!

U kunt de toezichtsvisie van uw corporatie nog insturen! Dan maakt uw corporatie kans om de prijs voor de beste toezichtsvisie te winnen. Deze wordt uitgereikt in de ALV van 23 november 2021. De jury, Jaap Winter, Pauline Meurs, Kristel Baele en Stefan Peij, gaan binnenkort aan de slag met het beoordelen van de door u ingezonden toezichtsvisies.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 15 vacatures bij 12 corporaties online:

Lees verder