Prijs voor beste toezichtsvisie - Stuur het snel in!

U kunt de toezichtsvisie van uw corporatie nog insturen! Dan maakt uw corporatie kans om de prijs voor de beste toezichtsvisie te winnen. Deze wordt uitgereikt in de ALV van 23 november 2021. De jury, Jaap Winter, Pauline Meurs, Kristel Baele en Stefan Peij, gaan binnenkort aan de slag met het beoordelen van de door u ingezonden toezichtsvisies.

Het scoringskader voor de toezichtsvisie is ontwikkeld door Tilburg University. De meeste ingestuurde toezichtsvisies zijn aan de hand van dit scoringskader beoordeeld. U kunt uw toezichtsvisie tot eind deze maand nog insturen, dan wordt deze nog meegenomen in de beoordeling.

Governancecode en de toezichtsvisie
De VTW reikt deze prijs uit om een goede toezichtsvisie te stimuleren en corporaties meer bewust te laten zijn van bepaling 1.1 van de Governancecode 2020. Hierin staat het volgende: "Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder."

Stuur uw toezichtsvisie zo snel mogelijk in naar bureau@vtw.nl 


Terug