Nieuwsbrief 4 juni 2021

'Meer dan 100.000 woningen extra voor ouderen' - afspraken BZK, VWS, ActiZ, Aedes, VNG en Zorgverzekeraars Nederland

'Wonen, in samenhang met zorg, is een van de meest urgente vraagstukken op dit moment,' zo schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in het verslag van het Bestuurlijk Overleg Wonen, dat op 2 juni jl. is gepubliceerd. Het huisvesten van ouderen valt daaronder. De verwachting is dat in 2050 2,9 miljoen inwoners ouder is dan 75 jaar. 

Lees verder

VTW Academie: NIEUW online college Kracht en Tegenkracht met Marilieke Engbers, Hedy van den Berk en Ernst Kuipers

In het kader van opleidingen voor de boardroom heeft de VTW Academie inmiddels een tiental online colleges ontwikkeld. Recent is het online college ‘Kracht en Tegenkracht’ opgenomen, in samenwerking met dr. Marilieke Engbers. Basis is het door haar geschreven rapport over dit onderwerp. Tijdens het college gaat zij in dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus en voorzitter RvC Havensteder) en Hedy van den Berk (bestuurder Havensteder) over kracht en tegenkracht én paradigmaverkleving in de bestuurskamer.

Lees verder

‘We zijn het laatste vangnet’ - interview met drie huurderscommissarissen voor Aedes Magazine

Betaalbaar wonen staat onder druk, zeker in coronatijd. Tegelijkertijd staan corporaties voor grote maatschappelijke opgaven. Hoe gaan huurderscommissarissen om met dit dilemma? ‘Wij zijn het laatste vangnet. Na ons is er niets meer, alleen de straat.’

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 31 mei 2021: toch onderzoek naar WSW; Sociale verhuur als staatssteun?; Evaluatie Woningbouwimpuls;

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: toch onderzoek naar risicokapitaal WSW, sociale verhuur als staatssteun? met vier juridische routes rondom EU-rechtelijke kaders, de Evaluatie van de Woningbouwimpuls en terughoudendheid bij de minister over Woondeal Noord-Holland Noord.

Lees verder

Oproep: korte enquête naar compliance door de RvC

De Vereniging voor Compliance Professionals (VCO) heeft onderzoek gedaan naar de visie van compliance professionals op hun relatie met commissarissen. De onderzoeksresultaten zijn in april gepubliceerd (Tijdschrift voor Compliance). Middels deze oproep worden commissarissen uitgenodigd te reflecteren op de relatie met de compliance professional. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd met conclusies en suggesties voor verbetering.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 7 vacatures bij 7 corporaties online:

Lees verder